נשים חרדיות לכנסת?!

"אחד מהשינויים הגדולים שיש בדור האחרון הוא היותן של נשים רבות בכל צומת חשובה" אך, מיהו חרדי והאם מקומן של הנשים הוא בכנסת?

בעקבות הקולות השונים בחודשים האחרונים, רצוי שנניח את הדברים על השולחן וכמו שהם:

הציבור החרדי מורכב מכמה חלקים. בגדול הוא מתחלק ל3 חלקים:
1. החרדים המנותקים בכל קשר לעולם החיצון וכו' שהם מיעוט רחב שוליים.
2. הרוב שנמצא באמצע, מחובר הדק היטב למה שקורה בחוץ.
3. מיעוט רחב שוליים, שמבכה את היותו חרדי וכל הנגרר מזה.
ברצוני להתעכב, בדווקא, על החלק השלישי שהוא נשוא המחלוקת.

המקור הסמכותי היחיד למילה "חרדי" מגיעה מהכתוב "חרד לדבר ה'", מי שנכלל בהגדרה זאת, מכונה חרדי מי שמבכה את היותו חרדי ומחפש קולות אינו נכלל בהגדרה, חד וחלק.

מכאן, נובע יסוד נוסף. מקור הסמכות היחידי לגבי הנהגת החרדי- הוא התורה. בעבר, מצאנו אשה יחידה שהייתה מנהיגה בכל המובן קראו לה "דבורה הנביאה". אין ברצוני לצטט כאן, את הנאמר בחז"ל על נביאה ועל דורה ודי עם נציין לגמרא במסכת מגילה דף י"ד עמוד ב'.

כמובן, שבהקשר לכך, עולה הטענה הישנה כי הגמרא נכתבה על ידי גברים וכו', אך זכרו נא, מי שטוען זאת אינו נכלל בכלל "חרדי" כך שאין צריכים לדון בו ולהתייחס לטענותיו למען טענות אלו הקימו את ארגון "קולך".

אחד מהשינויים הגדולים שיש בדור האחרון הוא היותן של נשים רבות בכל צומת חשובה, אך מאידך, המאחד של כל השינוי הוא, שלעולם הן אינן בפרונט הציבורי [ומי שכן משתייכת בדרך כלל לחלק השלישי].

בדור האחרון, היו 2 הנהגות שונות בתכלית הנהגה אחת הייתה של הרב שך זצ"ל, והמשיך אותה כתבניתה בלא שינוי הרב אלישיב זצ"ל, והיא- כל מי שאינו נמנה על הציבור מס' 1 או קרוב אליו מאוד אינו יכול להיכלל במושג חרדי.

ההנהגה השנייה, הגיעה, בעיקר, מכיוונו של הרב שטיינמן, ה' יאריך ימיו ושנותיו, וסוברת כי כל מי שעיקר תכליתו בחיים הם קיום תורה ומצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, אין משנה האם הוא לומד בכולל או עובד לפרנסתו, הצד השווה:כל החרד לדבר ה'- מוזמן למחנה.

התוצאה של הנהגה זו, נראתה בברור בבחירות האחרונות, קריסה טוטאלית של מפלגת "טוב".

אך עדיין יש כאלה שאין ברצונם להצטרף לציבור הזה, ומאידך מתעקשים הם לקרוא לעצמם חרדים וקריאות הפמיניזם בגרונם, ועל כגון אלה אנו אומרים: הרחק מהם ומשאונם, הניחו לנו ותנו דרור לנפשותינו, אם אתם כל כך בטוחים בדרכם מדוע אתם כל כך מנסים להצטרף לציבור? אדרבה, תקימו קהילות משלכם והבדלו מתוך העדה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.