נשק יום הדין: "חובה קדושה להצביע ליהדות התורה". היום: כינוס ראשי הישיבות

מוקדם מן הצפוי • 'קול קורא' המורה להצביע עבור 'יהדות התורה' פורסם הבוקר ביומונים החרדיים • גדו"י יצאו מגדרם בבחירות עברו ופרסמו את קריאתם מוקדם מן הצפוי בשל קריאות משולי המחנה הפועלים נגד המפלגה • היום: כינוס ראשי הישיבות בראשות הגראי"ל שטיינמן לטובת 'דגל התורה'.

לפני כשבועיים זה היה נראה מערכת הבחירות הרדומה ביותר בתולדות הבחירות בציבור החרדי. אך כיום ברור לכולם כי דווקא בשל כך שהרוחות לוהטות. הציבור מלהיט את עצמו, רוח קרב נושבת בחוזקה – ומלהיטה את הפעילים בשטח.

הבוקר – פורסם ה'קול קורא' מטעם גדולי ישראל המורה להצביע ולפעול למען 'יהדות התורה'. לראשונה, בשל המערכה מלאת האמוציות במחנה פנימה, פורסם ה'קול קורא' מוקדם מן הרגיל, כ-שבועיים וחצי קודם הבחירות ביחס לבחירות עברו אז פורסם ה'קול קורא' שבוע בלבד קודם יום הקלפי.

הבוקר מתפרסם לראשונה ביומונים החרדים ה’קול קורא’ הרשמי עליו חתומים כל גדולי ישראל והאדמו"רים חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל', הקוראים להצביע ג’, ב’קול קורא’ הם מגוללים בקצרה את הסכנה העתידה לבוא בארבעת השנים הקרובות כאשר אנו בעיצומה של רדיפת הדת ממש, שהמטרה היא לקעקע את יסודות התורה ומשפטיה.

היום (שישי) בשעה: 11:15 יחל במלון ויז'ניץ בבני ברק כינוס ראשי הישיבות המזוהים עם 'דגל התורה' שיבואו מכל קצוות הארץ על מנת לצאת בקריאה משותפת לחיזוק המערכה. בכינוס צפוי להשתתף אף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שיישא את המשא המרכזי, לאחמ"כ יצאו עשרות פעילי 'דגל התורה' לתהלוכה ברחובות העיר בבני ברק לכבוד התורה.

ל'קוקר' נודע כי פעילים למען 'דגל התורה' מקיימים בימים אלו עשרות כינוסים כאשר מטרתם היא לעורר את ציבור האברכים שמסוגל לפעול בקרב בני משפחתו ומכריו שאינם נמנים על מצביעי 'יהדות התורה', ומשם לגייס קולות עבור המפלגה ובכך לשבור את מחסום המנדט השביעי.

במוצ"ש הקרוב צפויים להתקיים כ-8 כינוסים למען 'דגל התורה' בירושלים, בני ברק ומודיעין עילית.

קול קורא
קול קורא

להלן נוסח ה'קול קורא' כפי שפורסם הבוקר: בעזהשי”ת אדר תשע"ה.

את כלל אחינו בני ישראל היראים והחרדים לדבר ה’ באשר הם בכל רחבי ארה”ק הננו מבקשים בימים אלו. בהיות וסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה והיהדות החרדית בארה”ק, ולדאבוננו רבים הקמים עלינו אשר חרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת והמסורת ובפרט לאחרונה שהבעירו אש בגזירת גיוס בני הישיבות וחוקקו חוק המאיים לכלות את עולם הישיבות וקדושת היהדות החרדית. וכל כוונתם להזיק ולקעקע ח”ו את יסודות התורה ומשפטיה ולפגוע ח”ו בטהרת ישראל ובקדשיו.

תכפו עלינו ה’ ירחם, ימים לא קלים וסכנות ברוחניות ובגשמיות, מחוץ תשכל חרב איומים ופיגועים, מבית קמו לדאבוננו חוטאים, אשר תחת זאת שיעשו הכל לחיזוק גדרי הדת כדי להשבית כל משטין ומקטרג על שלומם וביטחונם של דרי ארה”ק – עודם מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך חלילה את השבת לחול, לפגוע בייחודו של עם ישראל, להרבות שחץ, להצר צעדיהם של לומדי תורה, להתנכל לחינוך הטהור למעמד הרבנות והכשרות ולטהרת היוחסין, ואף צרה עינם בילדי ישראל. והגדילו בשנים האחרונות, כידוע, לעשוק מפת לחמם עד שהיו מי שהגיעו לעוני ולמחסור ה’ ירחם.

שליחותא דקמאי עבדינן צדיקי וגאוני תקיפי דארעא קדישא ארזי הלבנון קברניטי האומה זיעוכי”א אשר חיוו מכבר דעת תורה כי חובה קדושה היא להצביע למען רשימת יהדות התורה המאוחדת, אשר עומדת תחת מרות גדולי התורה והחסידות, ונציגיה עומדים בגאון ובעוז נגד המתנכלים לכרם בית ה’ בהתאם לדעת תורה בבחינת “ועשית ככל אשר יורוך”.

אשר על כן קוראים אנו בקריאה קדושה אל כל אשר לבבו שלם עם ה’ מכל העדות והחוגים להיחלץ חושים ולצאת לעזרת ה’ בגיבורים במלא ההתלהבות ולפעול ולהפעיל למען הצלחתה של רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג’, להגדיל את נציגותה בכנסת. והיא הרשימה האחת והיחידה אשר אנו קוראים להצביע בעבורה כי היא כוללת בתוכה הכל, ויש בזה משום קידוש שם שמים ברבים.

מובטחים אנו שככל שירבו המצביעים למען רשימת יהדות התורה כן נצליח במערכה הקשה למען תורתנו הקדושה, מצוותיה וחוקיה וקדושת בית ישראל, בה אנו נתונים ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

הננו תפילה להשי”ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג’ לכנסת, יתברכו בבני חיי ומזוני ובכל הברכות ממקור הברכות, וחפץ ה’ בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה וכלל ישראל יוושע בתשועת עולמים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.