נתוני הלמ" ס: מחצית מהציבור משתכר פחות מ- -6,541

הנתונים המוצגים מהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  בו עובדו הוצאות משק הבית המורחב והמשופר לשנת 2012. החל משנת 2012

בעקבות המעבר של סקר כוח אדם מסקר לרבעוני חודשי, בוטל סקר הכנסות כחלק מסקר כוח אדם כלומר השתנתה

שיטת איסוף נתוני ההכנסות משני מקורות למקור אחד. בעקבות זאת, הורחב סקר הוצאות משק הבית בכ – 3,000

משקי בית. שיפור והרחבת הסקר כוללים בנוסף להגדלת המדגם- חקירת קיבוצים מתחדשים ומושבים שיתופיים

שמשמעותה הרחבת כיסוי האוכלוסייה הנחקרת מ-%95 בשנים להקודמות -%97 –

בהודעה הלשכה  מוצגים לראשונה נתוני שכר חציוניים וכן נתונים מפורטים על הכנסות ושכר השכירים לפי פילוחים נרחבים .

הכנסה ממוצעת וחציונית ברוטו לחודש מעבודה שכירה בשנת 20 21- לכלל השכירים:

 ההכנסה ממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה ה אי 9,149 ₪. ההכנסה החציונית היא 6,541 ₪ לחודש

 מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע הוא 42.4 וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה – 51.6 ₪

 הגיל הממוצע של שכיר הוא 40, ומספר שנות הלימוד הממוצע הוא 14

התפלגות השכירים לפי עשירונים ומין

51.4%  מהשכירים הם גברים , %48.6 הן נשים

 ממוצע שנות לימוד של גבר שכיר הוא 13.8 ושל אישה שכירה הוא 14.2

 בעשירונים התחתונים שיעור הנשים השכירות גבוה יותר משיעור הגברים השכירים, ככל שמתקדמים

בעשירונים שיעור הנשים השכירות הולך וקטן .

 הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 10,953 ₪ ולשעה 55.1 ₪

 הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש לאישה שכירה היא 7,244 ₪ ולשעה 46.8 ₪

 ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 7,774 ₪ ולאישה שכירה 5,489 ₪

 ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה %66 מתוך הכנסת גבר,

ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה היא %85 מהכנסת הגבר וההכנסה החציונית לחודש היא

%70.6 מההכנסה החציונית . של הגבר

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה שכירה לפי קבוצות אוכלוסייה

הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית 9,721 ₪ והחציונית 7,002 ₪

הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה הערבית 6,029 ₪ והחציונית 5,275 ₪

 הפערים בהכנסות בין שכירים ערבים ליהודים גבוהים יותר בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה מאשר בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה.

אין קשר בין האיש המתועד בתמונה לכתבה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.