סגולות לרעידת אדמה ח"ו מאת הגאון הרב מנשה מלכה שליט"א

סגולות לרעידת אדמה
לאחרונה היו כמה רעידות אדמה בארצנו הקדושה לכן חשתי ולא התמהמהתי לעורר את עם ישראל בכמה סגולות לרעידת אדמה ואנחנו תפילה שהקב"ה ישמור את כל עמו ישראל ולא יהיו שום רעידות כלל ולא נצטרך לזה כלל אמן.

סגולות לרעידת אדמה
לאחרונה היו כמה רעידות אדמה בארצנו הקדושה לכן חשתי ולא התמהמהתי לעורר את עם ישראל בכמה סגולות לרעידת אדמה ואנחנו תפילה שהקב"ה ישמור את כל עמו ישראל ולא יהיו שום רעידות כלל ולא נצטרך לזה כלל אמן.

א. לומר פסוק זה בשעת הרעידה 3 פעמים וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ ה' צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: (ישעיהו פרק ו פסוק ג )

המקור לסגולה זו בספר יוחסין (מאמר הששי זמן התשיעי) וכך כתב "ובשנת חמשת אלפים ותר"ן ליצירה שהוא כפי האמת ד' אלף ורי"א, היה רעש גדול בארץ (רעידות אדמה) ארבעה חדשים בקושטנטינופלא (שם מקום) ונער אחד מישראל שאמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות שקט הרעש וכן קיבל שיאמרו פסוק זה, ונראה לי שזה אמת לפי שמצאנו כי ביום רעש עוזיהו אמר ישעיהו זה הפסוק (ישעי' ו'), וכן רמזו רז"ל (סוטה דף מט א) אמאי קאי עלמא אסדר קדושה וכו' שלא יחרב העולם". והביאו הסגולה הזאת היעב"ץ במור וקציעה או"ח סי' רכ"ז סדר הדורות (ג"א קי"ב) ספר הברית ועוד.

ב. לומר פסוק שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.
המקור כך כתב הגאון הרב חיים פלאגי לומר שעל זה עומד העולם (ימצא חיים עג כ"ו)

ג. לומר את הפסוק וזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר: (ויקרא פרק כו) המקור לזה בספר נפש היפה הוא בסגולות ישראל (ר' אות כ"ד) והטעם לזה כי במדרש כתוב בשעה שהקב"ה מבקש להרעיש עולמו (רעידת אדמה) הוא עומד (אליהו הנביא) ומזכיר זכות אבות ואלהים מרחם על עולמו, (שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ)
אלא שיש לדון מתי אפשר לומר את הסגולות הנ"ל שהרי בגמרא (ברכות נט) כתוב שעל הזוועות פירושו רעידת אדמה אומר ברוך עושה מעשה בראשית עם שם ומלכות. ע"ש וכך פסק מרן בש"ע (סימן רכז סעיף א) וכ"פ מהר"מ בן חביב בתשובה כת"י הביאה מרן החיד"א (בברכ"י שם אות ג) וכן הסכמת האחרונים ובאמת שהספק שלנו דן בו הרב פתח הדביר (סימן רכז אות ג) וכתב שנהגו העולם במקומו שאין מברכין על רעידת אדמה שום ברכה רק אומרים שמע ישראל ולא ידעתי להם טעם מספיק אם לא דאגב צערייהו לא יהבי דעתייהו עכ"ד ובספר ברכת ה' כתב על זה וכן עיקר שצריך לברך על רעידת אדמה ברכת עושה מעשה בראשית כמ"ש במשנה ובתלמוד ובפוסקים ואין לחוש בזה למנהג העולם כלל.לכן נראה לומר שכל הגדולים הנ"ל שכתבו את הסגולות לרעידת לא באו להפקיע את הברכה שכתובה בגמרא ובשלחן ערוך אלא מיד יברך אותה ואחר כך יאמר את הסגולה.

אגב מסופר כשבקר הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור זצ"ל בירושלים הודיעוהו ערב אחד הזהירו מפני רעידת אדמה צפויה אבל תהיה זו רעידה קלה ואין מקום לחרדה ואמר "הקדוש ברוך הוא מביא רעידת אדמה כדי שיפחדו ממנו ואתם אומרים שאין מקום לפחד יכולים אתם לומר שלא צפויה סכנה אבל לפחד ודאי הלא זו מטרת הרעש "והאלקים עשה שיראו לפניו" (קהלת ג יד)
"סיפר הגאון רבי צבי קופשיץ בשנת תרפ"ח היתה רעידת אדמה חזקה בירושלים קרסו בנינים התמוטטו האדמה חגה ונעה כשכור בבהלה רצתי לבתי לראות מה שלומו של הסבא הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מצאתיו וכותב חדושי תורה בסוגיא סבוכה כשראני שאל "מה לך כי נזעקת האם ברכת "שכוחו וגבורתו מלא עולם" אם לא ברך מיד והמשך ללמד חבל כל רגע" (הגש"פ מעשה רב עמ' 159)

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אשרינו שזכינו ברבנים גדולים בתורה..

  אשרינו שזכינו לפחד מהשם

  אילנה לולוי |
  הגב
 2. יישר כח תודה רבה לצדיק עושה רבות לעמ"י

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב