סוד הצלחת אימפריית ישיבת פוניבז' (גלריה)

הערב ציינו בישיבת פוניבז' את מעמד 'כ' אלול' יום הזיכרון הארבעים ושבעה למקים עולה של תורה בארץ הקודש הגרי"ש כהנמן הרב מפוניבז'. שוקי לרר תיעד {יום הזכרון לרב מפוניבז}

הערב ציינו בישיבת פוניבז' את מעמד 'כ' אלול' יום הזיכרון הארבעים ושבעה למרן רבן של ישראל מקים עולה של תורה בארץ הקודש גאון ישראל הגרי"ש כהנמן הרב מפוניבז' זיע"א

במעמד הגדול בישיבת פוניבז' לזכר מרן הרב מפוניבז זצ"ל, פתח בדברים נכדו ממשיך דרכו נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, בדבריו אמר: כל מי שהכיר את הסבא ידע וראה שלא היה שום כבוד עצמו רק כל היום חיפש את כבודו של הקב"ה, הרב היה 'עבד' מושלם של הקב"ה ולכן זכה לכזו הצלחה גדולה, ובזכות זה עד היום יש גם לנו הצלחה גדולה.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין אמר בדבריו: כל מה שאנו מתכנסים הערב זה רק לכבודו של הרב זצ"ל וכולנו תלמידים שלו, וכולנו מחוייבים בכבודו. והאמת שזה גם להוסיף לו זכויות כמו שכתוב בספרים שכל מי שפעל בעוה"ז ואחרים ממשיכים בזכותו ומהשפעתו כל דבר ודבר מוסיף לו זכויות בעוה"ב שאין לזה סוף.

ויש דברים שראוי להתחזק בהם כמו סדר מוסר שכידוע זה בגדר 'פיקוח נפש רוחני' וזה משפיע על כל היום. ויש עוד דבר שחובה להתחזק בזה, זה שמירת הלשון, שאמנם זה דבר קשה אבל זה חובה לכל יהודי. ובטוח שכל זה ישפיע לזכותו של הרב זצ"ל.

מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי אמר במשאו: בר"ה אומרים אם כבנים רחמינו כרחם אב על בנים ואם כעבדים עיננו לך תלויות כולנו רוצים להיות בדרגה של בנים שהאבא תמיד עושה מה שהבן רוצה מה שאין כן עבד ואפי בעבד הקב"ה נוהג במידת חסד עצומה ולפעמים הוא אפילו מסתכל על העתיד.. אנחנו ביום הזיכרון של הרב ואצל הרב לא היה תלמידים כולם היו אצלו בנים ושהרב היה נוסע לחול היה אחד מהמוסדות 'בתי אבות' שם ישנו ילדים יתומים וידוע שלפני שהיה טס לטובת הישיבה לחו"ל היה נכנס לחדרם ומנשק אותם אחד אחד, זה היה מיוחד אצל הרב שקיים ושננתם לבנך אצל התלמידים.

%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-10 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-12 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-17 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-20 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-21 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-23 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-24 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-1 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-2 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-3 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-4 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-5 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-6 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-7 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-8 %d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%96-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a8%d7%a8-9

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ישיבה זו היא בושה לעם ישראל לא מזמן הלכו מכות כמו ברברים באיצטדיון כדורגל שברו קירות וזרקו יוגורט אחד לשני כמו מפגרים ואפילו הלכו להתדיין בבית משפט חילוני
  ככה לומדים תורה הא? הם נבל ברשות התורה והגיהינם שלהם יותר גרוע משל חילונים תינוקות שנישבו
  יודעים בוראם ומורדים בו
  עכשו כנראה התרומות ירדו עושים יחסי ציבור
  מסכנים הרבנים שוכני עפר

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב