סוכני נסיעות יוכלו להמשיך לשווק ביטוחים לחו"ל

ח"כ אילטוב: "ההצעה מחזירה את המצב לקדמותו ומאפשרת לצרכנים לצאת לחו"ל עם כיסוי ביטוחי שהם יוכלו לרכוש יחד עם הנסיעה."

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תיקון – היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל), התשע"ז-2017 של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי סוכן נסיעות שקיבל היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל מטעם התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, יהיה רשאי למכור כיסוי ביטוחי לנוסעים לחו"ל.

בדברי ההסבר נכתב: "מזה כ-40 שנים נהג הצרכן הישראלי לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל במסגרת שירות הזמנת הטיול או החבילה התיירותית במשרדי הנסיעות. נוהג זה של רכישה תחת קורת גג אחת הבטיח כי כמעט כל צרכן יצא את גבולות הארץ עם כיסוי ביטוחי שהולם את צרכיו ואת אופי הטיול שאליו הוא יוצא. הזמנה של מוצרי ושירותי נסיעה תחת קורת גג אחת מייעלת ומפשטת עבור הצרכן את הזמנת הטיול על כל מרכיביה, ומונעת את יציאה של ישראלים לחו"ל ללא כיסוי רפואי.

בחוזר סוכנים ויועצים שפורסם בינואר 2017, קבעה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, בין היתר, כי מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי גוף מפוקח. מאחר וסוכני הנסיעות אינם נמנים על הגופים המפוקחים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981, הם אינם רשאים להציע ביטוח נסיעות לחו"ל. אשר על כן, וכדי לאפשר לצרכנים להמשיך ולרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל יחד עם הזמנת טיול או רכישת חבילה תיירותית כדי לעודד רכישת כיסוי ביטוחי לנסיעות מחוץ לגבולות הארץ, מוצע לקבוע כי סוכן נסיעות שקיבל היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל מטעם התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, יהיה רשאי למכור כיסוי ביטוחי לנוסעים לחו"ל."

ח"כ אילטוב: "ההצעה מחזירה את המצב לקדמותו ומאפשרת לצרכנים לצאת לחו"ל עם כיסוי ביטוחי שהם יוכלו לרכוש יחד עם הנסיעה."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.