סוף להסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזים מסחריים וקניונים

במסגרת הסכמה על צו מוסכם עם שופרסל, תבטל שופרסל את כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין להם היא צד. בנוסף תשלם שופרסל עיצום כספי בסך של 8.9 מיליון ₪ בגין הפרת חוק קידום התחרות בענף המזון

הממונה על הגבלים עסקיים הגיעה להסכמה על צו מוסכם עם חברת שופרסל לביטול כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין להם שופרסל צד. מהלך זה צפוי להקל על כניסת מתחרים העוסקים בממכר מוצרי מזון (לרבות מאפיות, חנויות לממכר פירות וירקות ומעדניות) לקניונים ומרכזים מסחריים. עוד תשלם שופרסל עיצום כספי מוסכם בגובה של כ-9 מיליון שקלים בגין הפרות של חוק המזון.

במסגרת הצו המוסכם התחייבה שופרסל לבטל בתוך שישה חודשים כ-180 הסדרי הבלעדיות בהם התקשרה בנכסי מקרקעין שכורים בהם היא מפעילה את סניפי הרשת וכן להודיע לבעלי נכסים נוספים במקרקעין שבבעלותה, כי היא אינה עומדת על זכותה לבלעדיות בנכסים אלו וכי לא תנקוט הליכים לשם מימוש זכות זו. שופרסל תוכל להיות צד להסדרי בלעדיות עתידיים ביחס ל-25 סניפים חדשים בלבד ולמשך 3 שנים לכל היותר. לאחר מכן, לא תוכל שופרסל להתקשר בהסדרי בלעדיות במקרקעין כלל.

במקביל שופרסל תשלם עיצום כספי מוסכם בגובה של כ-9 מיליון שקלים, בגין הפרת הוראות חוק המזון. לפי בדיקת הרשות, שופרסל האריכה 18 הסדרי בלעדיות להם הייתה צד, בניגוד לחוק המזון, שאוסר על התקשרות בהסדרי בלעדיות במקרקעין או בהארכת הסדרי בלעדיות קיימים, באזורים בהם יש לקמעונאי נוכחות משמעותית של מעל 30% מהחנויות באזור.

הסדרי הבלעדיות בהם עוסק הצו המוסכם הם הסדרי שכירות והסדרים דומים שמונעים מבעליו של קניון או מרכז מסחרי להשכיר חנויות לעסק המתחרה בשוכר. כך מבטיח השוכר את הגבלת התחרות בסביבתו המסחרית באופן העלול לפגוע בתחרות ובצרכנים.
כזכור, לפני כשנה הגיעה הממונה על הגבלים עסקיים להסכמה על צו מוסכם עם סופר פארם לפיו נדרשה סופר פארם לבטל את כל הסדרי הבלעדיות להם הייתה צד, למעט מספר סניפים חריגים. טרם הסכמה זו, בשנת 2005 קבעה רשות הגבלים עסקיים שהסדר בלעדיות במקרקעין שבין בנק דיסקונט לבין קניון הראל במבשרת ציון מהווה הסדר כובל אסור. אמנם מאז התמעטו הסדרי הבלעדיות במקרקעין, אך שופרסל נמנעה מלבטל בעצמה את הסדרי הבלעדיות להם הייתה צד ועל רקע זה מצאה הממונה לנכון להביא לסיומם של הסדרי הבלעדיות כאמור, ולהטיל על שופרסל עיצום כספי מוסכם בגובה של 9 מיליון שקלים על הפרת חוק המזון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.