סוף לסאגה בבני ברק: ילדי החינוך המיוחד יחזרו ללימודים

לאחר אין ספור מחאות והתנכלות מצד עיריית בני ברק – תלמידי בתי"ס "בית שי ו"בית חנוך" לחינוך מיוחד של עמותת "אוהל שרה" יחזרו ביום רביעי בבוקר ללימודים

לאחר אין ספור מחאות והתנכלות מצד עיריית בני ברק – תלמידי בתי"ס "בית שי ו"בית חנוך" לחינוך מיוחד של עמותת "אוהל שרה" יחזרו ביום רביעי בבוקר ללימודים במבנה שעמד עד כה לרשותם ברחוב רבי ישראל אבו-חצירא שבבני ברק, וזאת במסגרת פס"ד שניתן ע"י השופט ארז יקואל בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, בעקבות עתירה שהגיש אחד מהורי התלמידים ועמותת מרכז השופט  חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי גישת העירייה היתה, לאורך כל התקופה אחרונה בה הופצו נגדה עלילות והכפשות בנושא ,כולל של גורמים פוליטיים, להימנע מתגובה, בהתחשב ברגישות של התחום ולהימנע מפגיעה כלשהיא בהורים לילדי החינוך המיוחד. ברם, משהחלו פרסומים, שבחלקם לא היו ולא נבראו, הוחלט בעירייה להבהיר בנושא ולהציג את הנתונים כמות שהם, אך מבלי לגרום, חלילה, לפגיעה בציבור ההורים.

המצב כמות שהוא, שבשנים האחרונות, לאחר שנים רבות שמוסדות החינוך לחינוך מיוחד של "אוהל שרה" שהו בקראוונים, או בתנאים בלתי סבירים, נבנו בשנים האחרונות ע"י העירייה, שלושה בתי"ס מפוארים, בעשרות מליוני ₪, לרשות מוסדות אלו, וכך הוקם מבנה חדש ומפואר, בן חמש קומות , לאוכלוסיית הבוגרים של "אוהל שרה" ברחוב צפת; מבנה בן שלש קומות, גדול ומרווח, ברחוב המכבים; מבנה נוסף, בן ארבע קומות, הוקם לעמותה ברחוב הקישון עם פרוגרמה מותאמת לילדי החינוך המיוחד, ובנוסף לכך, הקצתה העירייה מגרש בן 1.5 דונם לבניית מבנה חדש ל"אוהל שרה".

בהסכם שנחתם בין העירייה לבין הנהלת "אוהל שרה", נקבע חד-משמעית, כי ההקצאה ברחוב הקישון, מותנית בפינוי העמותה את המבנה ברחוב רבי ישראל אבו-חצירא 25, שבגינו נפתח מאבק נגד העירייה. בהסכם גם הודגש, כי אם העמותה לא תפנה את השטח ברחוב הרב אבו-חצירא, תוך 15 ימים, מיום מתן הודעה בכתב על אפשרות הכניסה לשטח המוקצה, תבוטל ההקצאה מכל וכל, ולעמותה לא תהיה כל זכות בשטח המוקצה, והעירייה תהיה רשאית להקצותו לכל גורם אחר. בהסכם זה לא מופיע שהוא חל על אחד משני בתיה"ס "בית שי ו"בית חנוך", אלא שכאשר תקבל העמותה את המבנה החדש ברחוב הקישון היא תפנה אותו ותחזירו לעירייה.

טננבוים הוסיף כי המצב, כיום, הוא שמתוך 118 ילדי בתיה"ס לחינוך מיוחד "בית חנוך ו"בית שי", כ-50% מהם אינם תושבי העיר, וברור גם שאם היה שפע של מקום במבנה לא היתה בעייה לתלמידים בחינוך מיוחד תושבי ערים אחרות, אך כאשר יש חוסר במקום למאות מילדי השכונה, גם אם הם בחינוך רגיל, אין העירייה יכולה להתעלם מתלמידים אלו, מה גם שבמסגרת ההקצאה שאישרה העירייה למגרש נוסף לאגודת "אוהל שרה" ברחוב הרב שאול חדד יתווספו מקומות לימוד נוספים רבים לאגודה, ולכן טענה העירייה כל העת, שיש לתת את המבנה המפונה לתלמידי השכונה, ועד לבניית המבנה הנוסף של העמותה במגרש הנוסף, תמצא האגודה אפשרות למציאת פיתרון חלופי זמני, כפי שמופיע בחתימתה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.