סוף לסאגה: בג"ץ דחה את העתירה כנגד הבחירות לרבנות ירושלים

נסללה הדרך לבחירות לרבנות ירושלים. לאחר ששופטי בג"ץ, יורם דנציגר, עוזי פוגלמן ואורי שהם, דחו את שלוש העתירות נגד התקנות החדשות לבחירת רבני עיר ונגד מינוי חברי הגוף הבוחר של רבנות ירושלים.

מפלה בבג"ץ ל יהדות התורה – לאחר שבג"ץ דחה את העתירה שבאה לתקוע מקלות בגלגלי הבחירות לרבנות ירושלים ולמנוע מהרב שטרן להתמודד.

בעתירה שהגישה יהדות התורה הם ביקשו לשנות את הרכב הבוחר שאותה מינה השר נפתלי בנט.

המשמעות:  העתירה שביקשה לפגוע ברב שטרן נדחתה על הסף, וכעת מי שיכולים לעצור את הרב שטרן בדרך לכס הרבנות ירושלים יהיו אלו חברי הגוף הבוחר.

השופט פוגלמן שדן בעתירה ציין בחוות הדעת שלו וכתב, כי "עיקרו של תיקון זה בסמכות שנטל השר למנות, בהסכמת ראש הרשות המקומית ובהתאם לקריטריונים שנקבעו, רבע מחברי האסיפה הבוחרת רב עיר על בסיס אמות מידה שנקבעו בתקנות. בחנו החלטה זו על כל פניה: החל במישור הסמכות, עבור במישור ההליך וכלה במישור הפעלת שיקול הדעת. בחינתנו את השלבים השונים העלתה כי לא נפל בהם פגם המצדיק את התערבותו של בית משפט זה, בשים לב לעילות הביקורת המקובלות".

עוד ציין השופט פוגלמן, "התקנות מחייבות את השר למנות נציגים לאסיפה הבוחרת תוך שמירה הדוקה על עקרון הייצוג ההולם. לצורך מימוש סמכותו זו עשה השר שימוש בדו"ח הלמ"ס העוסק בפילוח המגזרי-דתי של תושבי ירושלים ומינה את נציגיו בנתון לו".

"משלא מצאתי כי שימוש בכלי זה חורג ממתחם הסבירות; ומשלא הונחה כל תשתית לכך שיש להביא את נציגי השר לאישור מועצת העיר – טענה שנטענה בכלליות בלבד – לא מצאתי ממש בטענות העותרים, ודין העתירה לפיכך להידחות. מאליה נדחית גם הבקשה לצו ביניים", הוסיף השופט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.