סיכום יבוא מוצרים בני קיימא לשנת 2017

סה"כ ערך היבוא בשנת 2017 הסתכם ב – 68.1 מיליארדי $ , עליה של 8.7% לעומת 2016

היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2017 הסתכם ב-218,276 כלי רכב, לעומת 347,295 כלי רכב ב – 2016, ירידה של 37%. הכנסות מס קניה מיבוא כלי רכב ירדו בשנת 2017 בשיעור דומה של 35.4%.

· יצוין כי במשך כל השנה היה יבוא נמוך של כלי רכב, אך בתחילת השנה היה יבוא נמוך במיוחד הנובע מהקדמת יבוא כלי רכב בשנת 2016 בשל הקדמת רכישות של כלי רכב טרם עדכון הנוסחה של המיסוי הירוק ב – 1.1.17, שהביאה להעלאת שעור המס במספר דגמי רכב. בינואר 2017 הובאו 10,347 כלי רכב נוסעים בהשוואה ל- 27,827 בינואר 2016, ירידה של כ- 82%.

· בשנת 2017 יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב – 11,015 כלי רכב, עליה של 8% לעומת שנת 2016.

· נתוני המגמה לשנת 2017 מצביעים על ירידה ביבוא כלי רכב נוסעים עד לחודש אוקטובר. החל מהרבעון האחרון של שנת 2017 ניכרת מגמת עליה מסויימת ביבוא של כלי רכב.

· מוצרי חשמל ואלקטרוניקה:

· בשנת 2017 הסתמנה מגמה מעורבת בנתוני היבוא של מוצרי חשמל הלבנים: במקררים חלה עליה של כ-7%, במכונות כביסה ומדיחי כלים עלה היבוא לעומת שנת 2016 ב-15.6% ו- 22.4% בהתאמה, ובמייבשי כביסה חלה ירידה של כ – 5%. יצוין כי מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שבשנת 2017 ההוצאה לצריכת פרטית עלתה בכ– 3% לעומת 2016.

· ביבוא טלוויזיות חלה ירידה של 3.2% בשנת 2017 לעומת אשתקד וביבוא מכשירי DVD, לעומת זאת, חלה עליה של 2.4%.

· בשנת 2017 חלה ירידה ביבוא סיגריות בשיעור של 9.3%. זאת עקב מעבר לטבק לגלגול עם שיעור המס נמוך יותר.

· סה"כ ערך היבוא בשנת 2017 הסתכם ב – 68.1 מיליארדי $ , עליה של 8.7% לעומת 2016. נתוני המגמה בשנת 2017 מצביעים על עליה מתונה בערך היבוא לאורך השנה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.