סיכום 2013: 8 מיליון ישראלים – נולדו כ- 175,000 תינוקות

לרגל סיום שנת 2103 מפרסמת הלמ"ס נתונים על היקף האוכלוסיה. במהלך שנת 2013 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.8%·  במהלך השנה נולדו כ- 175,000 תינוקות·   כ-16,600 עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2013

 ב-31 לדצמבר 2013 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,132 אלף תושבים.  6,102 אלף הם יהודים (75.2% מכלל האוכלוסייה), 1,682 אלף ערבים (20.6%) ו-348 אלף אחרים (4.2%). זאת על פי אומדנים ארעיים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך שנת 2013 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-147 אלף נפש, אחוז גידול של 1.8%, בדומה לאחוז הגידול בעשור האחרון.

אומדני אוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים המתגוררת בישראל. אוכלוסייה זו נאמדה בכ-202 אלף נפש בסוף שנת 2012. בנוסף, אומדן האוכלוסייה אינו כולל אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים.

 אחרים- כוללים נוצרים לא-ערבים ואלה שאינם מסווגים לפי דת במשרד הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.