סמכות השיפוט המשמעתי של רואי חשבון תועבר לוועדת משמעת חיצונית

מוצע להסדיר בצורה מפורטת יותר את סמכויות המועצה והפיקוח על המקצוע

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ח-2018.

מוצע להסדיר מחדש את נושא השיפוט המשמעתי של רואי החשבון ולהעביר את סמכות השיפוט המשמעתי ממועצת רואי החשבון לוועדת משמעת, שתפעל כטריבונל מעין שיפוטי עצמאי. כמו כן מוצע להסדיר בצורה מפורטת יותר את סמכויות המועצה והפיקוח על המקצוע.

בדברי ההסבר נכתב: "המודל הקיים של שיפוט משמעתי בידי מועצה בהליך שאופיו אינקוויזיטורי מעורר קשיים, שכן למועצה אין את הכלים המתאימים לחקור את המקרים המובאים לפניה. ריכוז סמכויות החקירה, ההחלטה והאכיפה בידי גוף אחד, הוא המועצה, יש בו כדי לשבש את מראית פני הצדק ולהעלות ספקות בטוהר ההחלטה שמתקבלת ובצדקתה. לכך מצטרף קושי שנובע מהעדרו של גורם שישמש תובע ויביא לפני המועצה, לצד טיעוניו של הנילון ובאי כוחו, את הנימוקים שמנגד. מצב זה הביא לאורך השנים לנטייה לענישה מקלה. כמו כן, נוכח אופייה הקולגיאלי של המועצה, רבים המקרים שבהם קיים ניגוד עניינים בין מי מחברי המועצה לבין עניין קונקרטי המובא לפניה."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.