סנגוריה חדשה מבית ממלכת התורה "עוז והדר"

במסגרת מפעלי תורת החסידות של 'ממלכת התורה – עוז והדר' באה בשורת החידוש וההדרה גם לספר הקדוש 'קדושת לוי' אשר חיבר מליץ היושר רבי לוי יצחק בן שרה סאשה מבארדיטשוב זי"ע.

במסגרת מפעלי תורת החסידות של 'ממלכת התורה – עוז והדר' באה בשורת החידוש וההדרה גם לספר הקדוש 'קדושת לוי' אשר חיבר מליץ היושר רבי לוי יצחק בן שרה סאשה מבארדיטשוב זי"ע.
ידועה הערצה הרבה לספר הקדוש הזה בין צדיקי הדורות, עד שהיו אדמו"רים מפורסמים שהיו מניחים את הספר הקדוש הזה על עמוד התפילה שלהם, כאשר היו יורדים לפני התפילה בימים הנוראים. וכשהיו מגיעים לדברי הפיוט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע", היו נוטלים לידיהם את הספר, מנענעים בידם ומעוררים זיכרון טוב כלפי מעלה ומתחננים "וצדקנו במשפט". כפי שמביא העורך הראשי, ריש מתיבתא "עוז והדר", הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, בהקדמתו לספר.
הספר יוצא עתה לאור מחדש ברוב פאר והדר בתוספות נחוצות, כשגולת הכותרת הינו המדור המיוחד של הביאורים. השינוי האדיר בעריכת הספר ניכר מיד במבט ראשון. הסדר החדש, האותיות מחכימות העיניים והעימוד המקצועי, כמיטב המסורת של 'עוז והדר'.
בנוסף, הקטעים הארוכים חולקו בחלוקה מחודשת ומסודרת, שמאפשרת קריאה רצופה ושגורה. כל הראשי תיבות, הקיצורים, והתיבות החסרות, הושלמו בדיוק. הספר כולו, עבר הגהה חדשה, ונוספו בו אלפי מראי מקומות והפניות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.