סערת ביטול הקידושין: מחאת גדולי הפוסקים מתרחבת

השבוע צירפו את חתימתם למחאת גדולי הפוסקים גם הגאון רבי גדליה אקסלרוד, אב"ד חיפה בדימוס ומחבר שו"ת מגדל צופים, הגאון רבי עמרם פריד מחשובי הפוסקים בבני ברק, והגאון רבי בן ציון ואזנר, אב"ד שבט הלוי ובנו של מרן בעל השבט הלוי זצ"ל

בשבוע שעבר פורסם בציבור מכתב מחאה של גדולי הפוסקים כנגד ביטול הקידושין שנעשה בבית הדין הרבני בחיפה ללא כל בסיס הלכתי ראוי. וזה לשון המכתב, הנושא את הכותרת "על שבר בת עמי": הן על אלה תרד עיני, על שבר בת עמי, על ה'היתר' הנורא שניתן ביום החמישי לחודש תמוז ה'תשע"ח, לאשה נשואה להפר בריתה ולחלל קדושת נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, ע"י בתי הדין של קלי הדעת בנימוקים מגוחכים ומופרכים שלא שיערם אדם מעולם, תוך ניסיון להסתירם ולהעלימם מעיני גדולי הדור".

השבוע צירפו את חתימתם למחאת גדולי הפוסקים גם הגאון רבי גדליה אקסלרוד, אב"ד חיפה בדימוס ומחבר שו"ת מגדל צופים, הגאון רבי עמרם פריד מחשובי הפוסקים בבני ברק, והגאון רבי בן ציון ואזנר, אב"ד שבט הלוי ובנו של מרן בעל השבט הלוי זצ"ל.

בנוסף, צורפה לכרוז תשובה הלכתית קצרה שכתב הגאון הגדול רבי משה זאב זארגער, מחשובי הפוסקים בדורנו ומחבר שו"ת וישב משה, שפתח בדברי שבח לכל הרבנים הגאונים שהצטרפו למחות נגד "הדיינים הרשעים" בביטול הקידושין בחיפה, ולאחר שהאריך בביטול ה"היתר" וכן בדבר המצב הנורא של גיטין הניתנים ברבנות בכפייה שלא כדין, סיים כדלהלן:

"רחמנות גדולה על הנופלים ברשתם הדמיונית להנשא ולישא אותם על היתרם שהוא שוגג הקרוב למזיד, והשי"ת ישיב שופטינו כראשונה. המצפה לתיקון השלם בביאת גו"צ בב"א. משה זאב זארגער, מח"ס שו"ת וישב משה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.