סערת החתימות: הגר"מ מאזוז במכתב חיזוק מיוחד לגר"מ צדקה

הגר"מ מאזוז במכתבו: "אני מברך אתכם ומתפלל שתתחזקו בתורה ובמצוות, ולא תפול משערת ראשכם ארצה"

מרן ראש הישיבה שיגר מכתב חיזוק מיוחד לגר"מ צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף"- גאולה.
במכתב שנפתח במילים: "לכבוד מרן הגאון ר' משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה. ולאחַי היקרים ראשי הישיבות ותלמידיהם, ה' עליהם יחיו". מברך הרב את הציבור, ומחזק את באי עצרת התפלה, וכותב: "לקראת עצרת התפלה שאתם עושים הערב על-יד קברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (והיום יום אזכרה של עמיתו בתורה הגרב"צ אבא-שאול זצ"ל) – אני מברך אתכם ומתפלל שתתחזקו בתורה ובמצוות, ולא תפול משערת ראשכם ארצה".

יש לציין כי לצד מכתב החיזוק ששולח מרן ראש הישיבה חיזוק לעצרת התפלה, לפני יומיים בשיעורו השבועי במוצאי-שבת האחרון תקף הרב את המפגינים כנגד החכי"ם החרדים, וכי אין זה דרכה של תורה בהבפגנות, אלא הסוגיה צריכה להיפתר על ידי שמיעת דעתם של כל גדולי ישראל ולקבל את החלטת הרוב שתהיה מקובלת על כולם.

גם במכתבו רומז מרן ראש הישיבה על כך כי יש מקום רק לעצרת תפלה, שהרי אין חולק בדבר כי גם אם זה הרע במיעטו, יש להתפלל שלא נזדקק גם לרע המועט.

בדבריו ציין הרב כי יש להרבות בתפלה לביטול הרדיפה כנגד לומדי התורה, כך גם כאן במכתב מסיים הרב בתפלה וכותב: "יתן ה' ויפקח עיניהם של השלטונות להבין שאי ןצריכים לגייס בחורי ישיבות כלל, ואדרבא בזכות התורה לא נצטרך לחרב ולחנית כלל. כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.