סערת עוף ה'בראקל'; הגר"ש מחפוד קיבל את הכרעת הראב"ד

במהלך הדיון המכריע, הודיע הגר"ש מחפוד כי לאור הכרעתו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א כי במצב הנוכחי אין לטהר את העופות

סערת עוף ה'בראקל'; הגר"ש מחפוד רבה של כשרות בד"ץ "יורה דעה" הגיע לדירת הנופש בו שוהה כעת מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך בצפת להתייעצות ולהכרעה בענין.

הגר"ש מחפוד הגיע בליווי ראש מערך כשרות יורה דעה הרב עדני שליט"א, ובמהלך האסיפה ביקש לשמוע את דעתו של מרן פוסק הדור בעניין סערת עוף הבראקל, שכידוע עורר פולמוס הלכתי נרחב אודות כשרותו.

במהלך הדיון המכריע, הודיע הגר"ש מחפוד כי לאור הכרעתו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א כי במצב הנוכחי אין לטהר את העוף, גם בבד"ץ יורה דעה לא ישחטו עופות מזן הבראקל כל עוד לא יקבלו עדויות ברורות על כשרותו של העוף.

בצל הסערה המתחוללת בקרב גופי הכשרות והשחיטות המובילות, סביב שאלת כשרותו של עוףהבראקל התכנסו לפני כשבועיים עשרות רבנים ומורי הוראה לאסיפה דחופה בביתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים, רבני מערכות השחיטה בארץ הקודש הביאו את שאלת עוף הבראקל אל שולחנו של מרן פוסק הדור שליט"א אשר דן בשאלה בכובד ראש, במהלך האסיפה דנו הרבנים על אודות כשרותו של העוף והאם קיימת מסורת רציפה של אכילת העוף בקרב קהילות ישראל, בפני הרבנים הוצגו העופות המדוברים, ותיקי השוחטים ומומחים לדבר נתנו את עדותם, והרבנים נשאו ונתנו בשאלה כדת של תורה במשך ארבע שעות!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.