סער בבני ברק: מרן הגראי"ל שטיינמן לגדעון סער: "יש קונה עולמו בשעה אחת" צפו בתמונות

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן, יו"ר מועצת גדולי התורה חיזק את מר גדעון סער, שר הפנים להמשיך לפעול במעשים טובים לציבור, בהדגישו, כי בימים אלו, כאשר ישנם גורמים עויינים המבקשים להתנכל ללומדי התורה, זו השעה לחזק את מוסדות התורה ולומדיה, ומי שיתן ידו לכך, קונה את עולמו בשעה אחת.

הדברים נשמעו במהלך ביקורו של מר גדעון סער, שר הפנים; מר יגאל צרפתי, מנכ"ל המשרד והצוות הבכיר של המשרד בבני ברק, כאורחם של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העירייה ושל ההנהלה העירונית הבכירה, כשהחלק המרכזי של הביקור היה בביתו של מרן ראש הישבה שליט"א.

מר גדעון סער, שר הפנים הביע את שמחתו על ביקורו בבית מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א וציין, כי כבר לפני שנתיים, בהיותו שר החינוך, כאשר הגיע לברית מילה בבני ברק, אמר כי הוא אוהב ומעריך יהודים לומדי תורה וכבר אז במשרד החינוך עשה לבינוי מוסדות חינוך בשוויוניות, וכמובן במסגרת זו שמח לסייע בבינוי ישיבות, בתי ספר תורניים והוא רואה בלימוד תורה ערך יסודי בעם ישראל, כשדבריו נאמרים לא מתוך מוטיבציה פוליטית, אלא מתוך ראיה נכוחה של הדברים. השר גם הביע את התרשמותו והתרגשותו מתנאי הצניעות המירביים בדירתו של מרן ראש הישיבה שליט"א.

הביקור של השר, המנכ"ל והצוות הבכיר בבני ברק הינו ביקורו הראשון של השר בישוב כלשהוא בארץ, לאחר שהוא נבחר לתפקיד זה, כאשר קודם לכן מילא את תפקיד שר החינוך במשך שנים אחדות, ואילו מר יגאל צרפתי, מנכ"ל משרד הפנים, עבד באותן שנים במשרד החינוך כמשנה למנכ"ל וראש אגף הפיתוח והבינוי.

כדי לאפשר דיון מעמיק בנושאים העירוניים השתתפו בביקור מלבד השר והמנכ"ל, גם מר מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי; גב' גילה אורון, ממונה על מחוז תל אביב; גב' בינת שוורץ, ראש מינהל תכנון וששי דקל מאגף תקציבים. מטעם העירייה השתתפו בדיונים, מלבד הרב אברהם רובינשטיין, ראש העירייה, גם הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; הרב אליהו דדון, סגן רה"ע; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; הרב ראובן קורלנסקי, מנהל לשכת רה"ע; הרב יוסף ויכסלבוים, ראש מטה רה"ע; מר צבי אייזן, עוזר בכיר לרה"ע; אדריכל ישראל קשטן, מהנדס העירייה; עו"ד שלום שמעון, מנכ"ל החברה הכלכלית; גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים; רו"ח שושנה לרנר, אגף תקציבים וצוות עירוני בכיר.

הדיונים נפתחו בדברי הרב אברהם רובינשטיין, ראש העירייה והרב חנוך זייברט מ"מ רה"ע שסקרו את הפעילות העירונית הענפה בבני ברק שהינה מטרופולין לתורה, לחסידות, לחסד וליצירה, במגוון תחומי פיתוח ושירותים לציבור ואת העבודה היומיומית הרציפה לקידום ולמינוף העיר להגדלת ההכנסות מחד גיסא ולבינוי תשתיות חדשות ולשכלול השירותים לאוכלוסיה, מאידך גיסא. הם פנו לשר הפנים, בעקבות זאת, להמשיך בסיוע תקציבי לעירייה, בהתאם לצרכים ולנהלים.

ח"כ הרב יעקב אשר, שעמד בראשות העירייה עד לא מכבר, סקר את העבודות שבוצעו מתוך שיתוף פעולה פנימי של כל הגורמים העירוניים והפעילות הכלכלית הנרחבת בהווה ובעבר, בסיוע משרד הפנים, בהוסיפו כי הוא בטוח שמר גדעון סער, שר הפנים ומר יגאל צרפתי, המנכ"ל החדש ימשיכו להתייחס באופן חיובי ואוהד לעירייה, כפי שעשו זאת בעבודתם במשרד החינוך.

רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה הציג בפני השר והפורום הממשלתי והעירוני המרכזי את האיזון הכספי בעירייה, זה ארבע שנים ברציפות, עם ביצוע תכנית הבראה רב- תחומית שלוותה בידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וזכתה להצלחה מירבית, וכיום, ישנן רשויות מקומיות שונות המבקשות ללמוד מהפעילות העירונית בבני ברק, שבוצעה בתחומים רבים, שהביאה לירידה דראסטית בגירעון הכספי המצטבר ולאיזון כספי בגירעון הכספי השוטף. תכניות ההבראה העירוניות בוצעו בכוח אדם קטן משברשויות מקומיות רבות ועם כל זאת הגיעו בס"ד להישגים כה רבים. ראש העירייה והגזבר הציגו בפני השר את התכניות התקציביות של העירייה, והשר השמיע את תשובתו, החיובית, במסגרת הנהלים המקצועיים של המשרד. השר הוסיף, כי עיריית בני ברק מהווה דוגמא מרשימה לגוף עירוני שיצא ממצב כלכלי קשה במיוחד לעירייה שעלתה על דרך המלך במגוון תחומים כאיזון כספי, ארגון, מינהל ושירותים נרחבים ויעילים לאוכלוסיית העיר.

עם גמר הדיונים בעירייה, ביקרו נציגי משרד הפנים, בראשות השר, באולם הישיבות של ישיבת פוניבז', מהגדולות בישיבות תבל, שם נתקבלו ע"י הגאון רבי אלעזר כהנמן, נשיא הישיבה ונציגי ההנהלה, ושמעו מהם סקירה מקיפה על מבנה הישיבה ועל תכניותיה לפיתוח. השר שוחח אישית עם תלמידים ושמע מהם על דרכי הלימוד בישיבה ודבקות התלמידים בלימוד תורה ורצונם לעלות במעלות התורה והיראה. מר גדעון סער הביע את התרשמותו העמוקה מציבור לומדי התורה, שמשקיעים כוחות כה רבים בצדדים הרוחניים, למרות שמבחינת תנאים פיזיים הצפיפות גדולה באולם הישיבה.

לאחר הביקור בישיבה נסעו השר והצוות לבית "עלה" לחינוך מיוחד, שם נתקבלו ע"י הרב יהודה מרמורשטיין, חבר מועצת העירייה ומנכ"ל הרשת שמסר למבקרים על עבודתם המסורה של העובדים, העושים הכל למען הילדים השוהים ב"עלה" ואת התכניות החיוניות לבינוי מבנים נוספים, כדי לענות על צרכי הילדים ולסייע להם, ככל הניתן. מר גדעון סער, שר הפנים ומר יגאל צרפתי, מנכ"ל המשרד, שבמסגרת הקודמת של תפקידיהם במשרד החינוך, סייעו רבות לארגון, והתרגשו מאד מהילדים השוהים במקום, הביעו את נכונותם לפעול, בכל דרך, כדי להושיט את הנחוץ לילדים. במפגש במקום השמיע דברים על נחיצות הפעילות למען הארגון, גם הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע. בביקור במקום השתתף גם הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע.

בחלקו האחרון של הביקור השמיעו דברי ברכה וסיכום הרה"ג רבי אריה לוין שליט"א, רבו של צפון תל אביב ונינו של הגה"צ רבי אריה לוין זצוק"ל, שעמד בדבריו על רגישותו ונכונותו של השר לצרכי ציבור ויחסו האוהד לכל פונה; הרב אברהם רובינשטיין, ראש העירייה; הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; ח"כ הרב יעקב אשר; מר יגאל צרפתי, מנכ"ל משרד הפנים ומר אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, שהנחה את האירוע.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.