ספירת הימים לצורך קבלת תושבות תתחיל ביום הכניסה לישראל במקום ביום קבלת האשרה

התיקון נוגע לרבבות תיירים ועולים מארצות הרווחה, הלומדים בארץ ישראל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 199), התשע"ח-2017 של ח"כ ישראל אייכלר.

החוק כיום קובע כי בעלי אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוגים מסוימים, לא יחשבו כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי, אם התגוררו בישראל פחות מ183 ימים מיום קבלת האשרה. מוצע לקבוע כי ספירת הימים תתחיל חצי שנה לפני יום מתן האשרה, ואולם בכל מקרה לא יוכרו כתושבים לפני יום מתן האשרה.

בדברי ההסבר נכתב: "מדובר בבעלי אשרות כניסה לישראל שבטרם אישור רשות האוכלוסין הם חיים בישראל מספר חודשים ולעיתים אף מספר שנים, באשרות חוקיות זמניות (על פי רוב אשרת תייר). נמצא, שבפועל הם חיים בישראל תקופות ממושכות ולמרות זאת, ספירת הימים לעניין הביטוח הלאומי מתחילה רק מיום מתן האשרה ומתעלמת מיום כניסתם בפועל לישראל."

ח"כ אייכלר: "קיבלתי מאות פניות של עולים שגילו שהם אינם זכאים לקבל את הסיוע שמציע הביטוח הלאומי רק משום שהחלו לספור את ימי שהייתם רק לאחר סיום אשרת התייר וקבלת אשרת שהייה. מעתה, עולה ששהה בארץ עם אשרה כדין, יוכל לקבל את הסיוע מהביטוח הלאומי מיד כשעברו 183 יום מיום הכניסה הראשונה לארץ. התיקון נוגע לרבבות תיירים ועולים מארצות הרווחה, הלומדים בארץ ישראל"."

62 תמכו ללא מתנגדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.