סקר אמון הצרכנים – ספטמבר 2018

מדד אמון הצרכנים בספטמבר עלה ל-8%-, לאחר שבאוגוסט ירד ל-13%-.
לעליית ערך המדד החודש תורמים שני מאזנים: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית שעלה ל-7% (באוגוסט 2%); והמאזן המתייחס לשינוי הכלכלי הצפוי במדינה שעלה ל-4%- (באוגוסט 12%-).
בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 16%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים שאצלם ערך המדד הוא 5%-.
בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 24%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית , שאצלה ערך המדד הוא 5%-.
במרבית מדינות אירופה ניתן להבחין בהתייצבות של ציפיות הצרכנים. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי בספטמבר 2018 כמו בשנים הקודמות.
בספטמבר 2018 עלה מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל ל-131, לאחר שבאוגוסט ירד ל-116

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.