סקרי סוף השבוע: הליכוד מזנק על חשבון הבית היהודי, ישי עובר את אחוז החסימה(הקלטה)

המגמה נמשכת: מסקרים שפורסמו הבוקר עולה כי הליכוד ממשיך להתחזק על חשבון הבית היהודי, לפיד מתייצב, ליברמן מתרסק ויהדות התורה נחלשת. האזינו לראיון עם מנהל "מאגר מוחות"

[alooma ref="fb991476ee0cd87f3ea653a20e42df50.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]
מסקר שנערך על ידי מכון 'מאגר מוחות' ופורסם הבוקר ברדיו 'קול ברמה' עולה כי לו היו הבחירות נערכות היום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב – 24 מנדטים, העבודה – 24, הבית היהודי – 14, המלפגה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 11, כולנו – 8, מרצ – 6, ישראל ביתנו – 5.

בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה – 6, ש"ס – 6, ישי – 4.

סקר נוסף שפורסם הבוקר באתר 'וואלה' מגלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב – 26 מנדטים, העבודה – 23, הבית היהודי 12, הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 10, כולנו – 8, ישראל ביתנו – 7, מרצ – 4.

בגיזרת המפלגות החרדיות: ש"ס – 7, יהדות התורה – 7, ישי – 4.

מדובר בהמשך המגמה שבאה לידי ביטוי בסקרים שפורסמו בתחילת ובאמצע השבוע לפיה הליכוד מתחזק ע"ח הבית היהודי, ש"ס נעה סביב ה-6 מנדטים וישי עובר את אחוז החסימה.

כזכור, אלו תוצאות סקרי אמצע השבוע: 'ערוץ הכנסת': הליכוד – 25 מנדטים, העבודה – 24, הבית היהודי – 13. הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 11, כולנו – 8, מרצ- 5, ישראל ביתנו – 5.

בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה שומרת על כוחה עם 7 מנדטים, ש"ס נחלשת ל- 6 מנדטים וישי (שוב) עובר את אחוז עם 4 מנדטים.

'הארץ': הליכוד – 25, העבודה – 23, הבית היהודי – 14, הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 9, כולנו – 8, ישראל ביתנו – 6, מרצ – 5.
בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה – 8, ש"ס – 6, אלי ישי – 4.

מתוך סקר האוכלוסייה הכללית:

. אילו היו נערכות היום הבחירות לכנסת, למי היית מצביע/ה? 

 

התשובותכלל המדגםבעלי הדעהמנדטים
1. הליכוד16%20%24
2. ישראל ביתנו   3%4%5
3. יש עתיד7%9%11
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה)16%20%24
5. הבית היהודי10%12%14
6. יחד העם איתנו (אלי ישי)2%3%4
7. ש"ס4%5%6
8. יהדות התורה4%5%6
9. מרצ4%5%6
10. כולנו (משה כחלון)6%7%8
11. מפלגה ערבית מאוחדת8%10%12
12. לא יודע ותשובות אחרות20%
סה"כ100%100%120

 

 1. דירוג המפלגות לפי מספר מנדטים

 

התשובותכלל המדגםבעלי הדעהמנדטים
1. הליכוד16%20%24
-המחנה הציוני (עבודה+תנועה)16%20%24
3. הבית היהודי10%12%14
4. מפלגה ערבית מאוחדת8%10%12
5. יש עתיד7%9%11
6. כולנו (משה כחלון)6%7%8
7. ש"ס4%5%6
-יהדות התורה4%5%6
-מרצ4%5%6
10. ישראל ביתנו   3%4%5
11. יחד העם איתנו (אלי ישי)2%3%4

 

—-

 

 

כמו כן, מסקר נוסף שנערך לנשאלים מהאוכלוסייה המסורתית/דתית/חרדית עולה:

 

אילו היו נערכות היום הבחירות לכנסת, למי היית מצביע/ה?  (תסריט 1)

 

התשובותכלל המדגםבעלי הדעה
1. הליכוד16%19%
2. ישראל ביתנו   0%0%
3. יש עתיד2%2%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה)2%2%
5. הבית היהודי27%33%
6. יחד העם איתנו (אלי ישי)11%13%
7. ש"ס13%16%
8. יהדות התורה9%11%
9. מרצ0%0%
10. כולנו (משה כחלון)3%4%
11. מפלגה ערבית מאוחדת0%0%
12. לא יודע ותשובות אחרות17%
סה"כ100%100%

 

כוונות ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת בקרב בעלי הדעה מקרב הציבור המסורתי הנוטה לדתי,

הדתי-לאומי והחרדי/חרד"לי מלמדות כי הרוב הגדול (73%) מעדיפים להצביע למפלגות הדתיות

והחרדיות:

-הבית היהודי (33%, לעומת 43% בבחירות 2013)

-ש"ס (16% לעומת 22% בבחירות 2013)

-יהדות התורה (11% לעומת 11% בבחירות 2013)

-יחד העם איתנו בראשות אלי ישי (13% כיום לעומת 22% לש"ס ב-2013).

 

כחמישית מהציבור הנ"ל (19%) מעדיפים להצביע למפלגת השלטון הליכוד, וכעשירית (8%) מעדיפים

להצביע למפלגות החילוניות (יש עתיד, המחנה הציוני וכולנו).

 

במידה וחבר הכנסת אלי ישי היה נשאר במפלגת ש"ס, למי היית מצביע/ה?   (תסריט 2)

 

התשובותכלל המדגםבעלי הדעה
1. הליכוד15%19%
2. ישראל ביתנו   0%0%
3. יש עתיד2%2.5%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה)1%1%
5. הבית היהודי29%37%
6. ש"ס (עם אריה דרעי ואלי ישי)20%25%
7. יהדות התורה10%13%
8. מרצ0%0%
9. כולנו (משה כחלון)2%2.5%
10. מפלגה ערבית מאוחדת0%0%
11. לא יודע ותשובות אחרות21%
סה"כ100%100%

 

א. השוואת ממצאי תסריט 1 וממצאי תסריט 2, בקרב בעלי הדעה

 

 

התשובותהפער#בעלי הדעה
תסריט 2תסריט 1
1. הליכוד0%19%19%
2. ישראל ביתנו   0%0%0%
3. יש עתיד0.5%+2.5%2%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה)1%-1%2%
5. הבית היהודי4%+37%33%
6. יחד העם איתנו (אלי ישי)4%-25%13%
7. ש"ס16%
8. יהדות התורה2%+13%11%
9. מרצ0%0%0%
10. כולנו (משה כחלון)1.5%-2.5%4%
11. מפלגה ערבית מאוחדת0%0%0%

 

 

עוד עולה מהסקר:

 • 94% מהמצביעים המסורתיים/דתיים/חרדיים היו רוצים שמפלגתם תמליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
 • רק 12% ממצביעי יחד הצביעו בעבר לתנועת ש"ס.
 • הפיצול בש"ס תורם לשיעור תמיכה כולל גבוה יותר בשתי המפלגות (ש"ס ויחד העם איתנו) בהשוואה לש"ס ללא הפיצול. ניתן לייחס את הירידה הזו, בין השאר, לכך שהציבור לא יכול להתעלם מהפיצול שכבר התרחש בפועל ומהתופעות שנלוו אליו. לפיכך ניתן לראות שבתסריט ש"ס "המאוחדת" חלק מהציבור מעדיף להצביע לבית היהודי (4%+) וליהדות התורה (2%+).

 

מה הנושא העיקרי בו צריכים לדעתך לעסוק נציגי המפלגה שלך בקדנציה הבאה?

 

התשובותכלל

המדגם

בעלי

הדעה

כוונות הצבעה בבחירות הקרובות
מצביעי

ש"ס

מצביעי יחד

העם איתנו

 

מצביעי

יהדות

תורה

מצביעי

הבית

היהודי

1. תקציבי הישיבות והכוללים12%15%22%21%43%4%
2. מאבק בחוק הגיוס7%9%21%5%20%1%
3. אפליה במוסדות חינוך4%5%3%5%2%3%
4. שיכון ודיור39%49%28%9%10%49%
5. הקיטוב בין החברה החרדית לחברה הישראלית17%22%9%47%4%19%
6. לא יודע ותשובות אחרות21%17%13%21%24%
סה"כ100%100%100%100%100%100%

 

כוונות הצבעה למפלגת יחד העם איתנו (בידיעה שעוברת אחוז חסימה) לפי עדתיות, לפי הצבעה לכנסת ב-2013 ולפי דתיות

 

התשובותעדתיותהצבעה לכנסת ב-2013
אשכנזייםספרדיםמצביעי

ש"ס

מצביעי

יהדות תורה

מצביעי

הבית

היהודי

מצביעי

עם שלם

(הרב

אמסלם)

1. לא מצביע79%72%79%81%82%100%
2. כן מצביע5%12%14%2%9%0%
3. לא יודע ותשובות אחרות16%16%7%17%9%0%
סה"כ100%100%100%100%100%100%

 

התשובותדתיות
מסורתיים

נוטים לדתיים

דתיים

לאומיים

חרדים
1. לא מצביע68%77%77%
2. כן מצביע10%7%9%
3. לא יודע ותשובות אחרות22%16%14%
סה"כ100%100%100%

 

כוונות הצבעה למפלגת יחד העם איתנו (בהנחה שעוברת אחוז חסימה) בולטות בקרב:

-ספרדים (12%)

-מסורתיים נוטים לדתיים (10%) וחרדים (9%)

-מצביעי ש"ס ב-2013 (14%)

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ישי לא עובר .

  עוד חא היה שום סקר נורמלי

  כל הסקרים האלה זה הסקרים שנתנו לו לפני האיחוד 4

  מפלגת מרזל לא עוברת |
  הגב
 2. יום השיחרור של הציבור הספרדי מהעריץ דרעי קרב!!!

  המאפייה של דרעי השתלטה על הציבור הספרדי התורני. "שילטון הפחד והכסף של דרעי" שולט. פחד ברחובות להביע דעה לטובת אלי ישי. ומי שלא החזיר אחוזים לדרעי לא קיבל תמיכה, כמו שהעיד הרה"ג יעקב יוסף שליט"א.

  לא עוד!!! די לשילטון של המשוכנז, הגאוותן, העבריין, הנוכל, דרק.

  אלי ישי - אנחנו אחריך באש ובמיים!! |
  הגב