סקרי סוף השבוע: הליכוד מזנק על חשבון הבית היהודי, ישי עובר את אחוז החסימה(הקלטה)

המגמה נמשכת: מסקרים שפורסמו הבוקר עולה כי הליכוד ממשיך להתחזק על חשבון הבית היהודי, לפיד מתייצב, ליברמן מתרסק ויהדות התורה נחלשת. האזינו לראיון עם מנהל "מאגר מוחות"

[alooma ref="fb991476ee0cd87f3ea653a20e42df50.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]
מסקר שנערך על ידי מכון 'מאגר מוחות' ופורסם הבוקר ברדיו 'קול ברמה' עולה כי לו היו הבחירות נערכות היום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב – 24 מנדטים, העבודה – 24, הבית היהודי – 14, המלפגה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 11, כולנו – 8, מרצ – 6, ישראל ביתנו – 5.

בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה – 6, ש"ס – 6, ישי – 4.

סקר נוסף שפורסם הבוקר באתר 'וואלה' מגלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב – 26 מנדטים, העבודה – 23, הבית היהודי 12, הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 10, כולנו – 8, ישראל ביתנו – 7, מרצ – 4.

בגיזרת המפלגות החרדיות: ש"ס – 7, יהדות התורה – 7, ישי – 4.

מדובר בהמשך המגמה שבאה לידי ביטוי בסקרים שפורסמו בתחילת ובאמצע השבוע לפיה הליכוד מתחזק ע"ח הבית היהודי, ש"ס נעה סביב ה-6 מנדטים וישי עובר את אחוז החסימה.

כזכור, אלו תוצאות סקרי אמצע השבוע: 'ערוץ הכנסת': הליכוד – 25 מנדטים, העבודה – 24, הבית היהודי – 13. הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 11, כולנו – 8, מרצ- 5, ישראל ביתנו – 5.

בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה שומרת על כוחה עם 7 מנדטים, ש"ס נחלשת ל- 6 מנדטים וישי (שוב) עובר את אחוז עם 4 מנדטים.

'הארץ': הליכוד – 25, העבודה – 23, הבית היהודי – 14, הרשימה הערבית המאוחדת – 12, יש עתיד – 9, כולנו – 8, ישראל ביתנו – 6, מרצ – 5.
בגיזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה – 8, ש"ס – 6, אלי ישי – 4.

מתוך סקר האוכלוסייה הכללית:

. אילו היו נערכות היום הבחירות לכנסת, למי היית מצביע/ה? 

 

התשובות כלל המדגם בעלי הדעה מנדטים
1. הליכוד 16% 20% 24
2. ישראל ביתנו    3% 4% 5
3. יש עתיד 7% 9% 11
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה) 16% 20% 24
5. הבית היהודי 10% 12% 14
6. יחד העם איתנו (אלי ישי) 2% 3% 4
7. ש"ס 4% 5% 6
8. יהדות התורה 4% 5% 6
9. מרצ 4% 5% 6
10. כולנו (משה כחלון) 6% 7% 8
11. מפלגה ערבית מאוחדת 8% 10% 12
12. לא יודע ותשובות אחרות 20%
סה"כ 100% 100% 120

 

 1. דירוג המפלגות לפי מספר מנדטים

 

התשובות כלל המדגם בעלי הדעה מנדטים
1. הליכוד 16% 20% 24
-המחנה הציוני (עבודה+תנועה) 16% 20% 24
3. הבית היהודי 10% 12% 14
4. מפלגה ערבית מאוחדת 8% 10% 12
5. יש עתיד 7% 9% 11
6. כולנו (משה כחלון) 6% 7% 8
7. ש"ס 4% 5% 6
-יהדות התורה 4% 5% 6
-מרצ 4% 5% 6
10. ישראל ביתנו    3% 4% 5
11. יחד העם איתנו (אלי ישי) 2% 3% 4

 

—-

 

 

כמו כן, מסקר נוסף שנערך לנשאלים מהאוכלוסייה המסורתית/דתית/חרדית עולה:

 

אילו היו נערכות היום הבחירות לכנסת, למי היית מצביע/ה?  (תסריט 1)

 

התשובות כלל המדגם בעלי הדעה
1. הליכוד 16% 19%
2. ישראל ביתנו    0% 0%
3. יש עתיד 2% 2%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה) 2% 2%
5. הבית היהודי 27% 33%
6. יחד העם איתנו (אלי ישי) 11% 13%
7. ש"ס 13% 16%
8. יהדות התורה 9% 11%
9. מרצ 0% 0%
10. כולנו (משה כחלון) 3% 4%
11. מפלגה ערבית מאוחדת 0% 0%
12. לא יודע ותשובות אחרות 17%
סה"כ 100% 100%

 

כוונות ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת בקרב בעלי הדעה מקרב הציבור המסורתי הנוטה לדתי,

הדתי-לאומי והחרדי/חרד"לי מלמדות כי הרוב הגדול (73%) מעדיפים להצביע למפלגות הדתיות

והחרדיות:

-הבית היהודי (33%, לעומת 43% בבחירות 2013)

-ש"ס (16% לעומת 22% בבחירות 2013)

-יהדות התורה (11% לעומת 11% בבחירות 2013)

-יחד העם איתנו בראשות אלי ישי (13% כיום לעומת 22% לש"ס ב-2013).

 

כחמישית מהציבור הנ"ל (19%) מעדיפים להצביע למפלגת השלטון הליכוד, וכעשירית (8%) מעדיפים

להצביע למפלגות החילוניות (יש עתיד, המחנה הציוני וכולנו).

 

במידה וחבר הכנסת אלי ישי היה נשאר במפלגת ש"ס, למי היית מצביע/ה?   (תסריט 2)

 

התשובות כלל המדגם בעלי הדעה
1. הליכוד 15% 19%
2. ישראל ביתנו    0% 0%
3. יש עתיד 2% 2.5%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה) 1% 1%
5. הבית היהודי 29% 37%
6. ש"ס (עם אריה דרעי ואלי ישי) 20% 25%
7. יהדות התורה 10% 13%
8. מרצ 0% 0%
9. כולנו (משה כחלון) 2% 2.5%
10. מפלגה ערבית מאוחדת 0% 0%
11. לא יודע ותשובות אחרות 21%
סה"כ 100% 100%

 

א. השוואת ממצאי תסריט 1 וממצאי תסריט 2, בקרב בעלי הדעה

 

 

התשובות הפער# בעלי הדעה
תסריט 2 תסריט 1
1. הליכוד 0% 19% 19%
2. ישראל ביתנו    0% 0% 0%
3. יש עתיד 0.5%+ 2.5% 2%
4.המחנה הציוני (עבודה+תנועה) 1%- 1% 2%
5. הבית היהודי 4%+ 37% 33%
6. יחד העם איתנו (אלי ישי) 4%- 25% 13%
7. ש"ס 16%
8. יהדות התורה 2%+ 13% 11%
9. מרצ 0% 0% 0%
10. כולנו (משה כחלון) 1.5%- 2.5% 4%
11. מפלגה ערבית מאוחדת 0% 0% 0%

 

 

עוד עולה מהסקר:

 • 94% מהמצביעים המסורתיים/דתיים/חרדיים היו רוצים שמפלגתם תמליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
 • רק 12% ממצביעי יחד הצביעו בעבר לתנועת ש"ס.
 • הפיצול בש"ס תורם לשיעור תמיכה כולל גבוה יותר בשתי המפלגות (ש"ס ויחד העם איתנו) בהשוואה לש"ס ללא הפיצול. ניתן לייחס את הירידה הזו, בין השאר, לכך שהציבור לא יכול להתעלם מהפיצול שכבר התרחש בפועל ומהתופעות שנלוו אליו. לפיכך ניתן לראות שבתסריט ש"ס "המאוחדת" חלק מהציבור מעדיף להצביע לבית היהודי (4%+) וליהדות התורה (2%+).

 

מה הנושא העיקרי בו צריכים לדעתך לעסוק נציגי המפלגה שלך בקדנציה הבאה?

 

התשובות כלל

המדגם

בעלי

הדעה

כוונות הצבעה בבחירות הקרובות
מצביעי

ש"ס

מצביעי יחד

העם איתנו

 

מצביעי

יהדות

תורה

מצביעי

הבית

היהודי

1. תקציבי הישיבות והכוללים 12% 15% 22% 21% 43% 4%
2. מאבק בחוק הגיוס 7% 9% 21% 5% 20% 1%
3. אפליה במוסדות חינוך 4% 5% 3% 5% 2% 3%
4. שיכון ודיור 39% 49% 28% 9% 10% 49%
5. הקיטוב בין החברה החרדית לחברה הישראלית 17% 22% 9% 47% 4% 19%
6. לא יודע ותשובות אחרות 21% 17% 13% 21% 24%
סה"כ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

כוונות הצבעה למפלגת יחד העם איתנו (בידיעה שעוברת אחוז חסימה) לפי עדתיות, לפי הצבעה לכנסת ב-2013 ולפי דתיות

 

התשובות עדתיות הצבעה לכנסת ב-2013
אשכנזיים ספרדים מצביעי

ש"ס

מצביעי

יהדות תורה

מצביעי

הבית

היהודי

מצביעי

עם שלם

(הרב

אמסלם)

1. לא מצביע 79% 72% 79% 81% 82% 100%
2. כן מצביע 5% 12% 14% 2% 9% 0%
3. לא יודע ותשובות אחרות 16% 16% 7% 17% 9% 0%
סה"כ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

התשובות דתיות
מסורתיים

נוטים לדתיים

דתיים

לאומיים

חרדים
1. לא מצביע 68% 77% 77%
2. כן מצביע 10% 7% 9%
3. לא יודע ותשובות אחרות 22% 16% 14%
סה"כ 100% 100% 100%

 

כוונות הצבעה למפלגת יחד העם איתנו (בהנחה שעוברת אחוז חסימה) בולטות בקרב:

-ספרדים (12%)

-מסורתיים נוטים לדתיים (10%) וחרדים (9%)

-מצביעי ש"ס ב-2013 (14%)

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ישי לא עובר .

  עוד חא היה שום סקר נורמלי

  כל הסקרים האלה זה הסקרים שנתנו לו לפני האיחוד 4

  מפלגת מרזל לא עוברת |
  הגב
 2. יום השיחרור של הציבור הספרדי מהעריץ דרעי קרב!!!

  המאפייה של דרעי השתלטה על הציבור הספרדי התורני. "שילטון הפחד והכסף של דרעי" שולט. פחד ברחובות להביע דעה לטובת אלי ישי. ומי שלא החזיר אחוזים לדרעי לא קיבל תמיכה, כמו שהעיד הרה"ג יעקב יוסף שליט"א.

  לא עוד!!! די לשילטון של המשוכנז, הגאוותן, העבריין, הנוכל, דרק.

  אלי ישי - אנחנו אחריך באש ובמיים!! |
  הגב