סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל

שיעור ההישרדות מהמחלה עומד על 97%

מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן מסרה כי: "על פי ארגוני בריאות מובילים, בהם כוח המשימה האמריקני לרפואה מונעת, ההמלצה לגברים עד גיל 70 (הנמצאים בסיכון גבוה, בעלי סיפור משפחתי של אב, אח או בן שחלו בסרטן הערמונית), היא לשקול יחד עם הרופא את היתרונות והחסרונות שבביצוע בדיקות האבחון לסרטן הערמונית. במקרה שהתגלה סרטן, חשוב להחליט ביחד עם הרופא באיזו גישה כדאי לנקוט, החל מטיפול רפואי מיידי, דרך מעקב אקטיבי, ואף לשקול לקבל חוות דעת נוספת בהתאם לסוג הטיפול הרלוונטי וההחלטה של סוג הטיפול המועדף על החולה. על פי הנתונים החדשים, שיעורי ההיארעות, כלומר שיעור המאובחנים החדשים, הינו גבוה יחסית, מאידך, שיעורי התמותה הנמוכים – הם עדות לטיפול המיטבי הניתן בישראל".

פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות הוסיפה כי: "סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל, הראשון בשכיחותו בקרב יהודים (17.0% מכלל המקרים החדשים), השלישי בשכיחותו, אחרי סרטן הריאה וסרטן המעי הגס והחלחולת, בגברים ערבים (9.1% מכלל המקרים החדשים). סרטן הערמונית הוא הרביעי בשכיחותו כגורם לתמותה מסרטן בקרב גברים בישראל (7.4%), אחרי סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הלבלב. בקרב גברים יהודים היה סרטן הערמונית הרביעי בשכיחותו כגורם תמותה (7.7% מכלל התמותה מסרטן) אחרי סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הלבלב, גם בקרב גברים ערבים היה סרטן הערמונית הרביעי בשכיחותו (5.6% מכלל התמותה מסרטן) אחרי סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן כיס השתן".

הנתונים המעודכנים ביותר, נכון לספטמבר 2019:

הנתונים מתייחסים לשנת האבחנה הראשונה. בשל מורכבות האיסוף, המידע החדש ביותר ברישום הלאומי לסרטן, מתייחס לשנת 2016, אך הוא המעודכן ביותר הניתן להשגה, היום.

· סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל. בשנת 2016 חלו 2,040 גברים בסרטן חודרני של הערמונית.

· כיום חיים בישראל 30,278 גברים שאובחנו עם סרטן חודרני של הערמונית מאז 1990, מהם 10,057 גברים שאובחנו בחמש השנים האחרונות (2012-2016).

· סרטן הערמונית הוא הרביעי בשכיחותו בישראל מבחינת תמותה מסרטן. בשנת 2016 נפטרו מהמחלה 410 גברים. עיקר התמותה ביהודים וערבים (אך לא ב"אחרים") נצפתה בבני 75+, ושיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו בקבוצת הגיל של 75 ומעלה, בכל קבוצות האוכלוסייה.

· הסיכון לסרטן הערמונית גבוה יותר בגברים יהודים ובגברים "אחרים" בהשוואה לגברים ערבים, ועולה עם הגיל (פחות מ-1% מהחולים מאובחן מתחת לגיל 50). עיקר התחלואה בכל קבוצות האוכלוסייה היא בבני 65 ומעלה.

· מגמות ההיארעות (מספר המקרים החדשים) בשנים 1996-2016 מצביעות על עלייה מובהקת עד אמצע שנות ה-2000, בכל קבוצות האוכלוסייה (יהודים, ערבים, "אחרים"), ולאחר מכן ירידה מובהקת. השיעורים בגברים "אחרים" היו הגבוהים ביותר ואלה של גברים ערבים היו הנמוכים ביותר במשך כל התקופה. מגמות אלה תואמות לזמינותה של בדיקת ה-PSA בישראל, החל מתחילת שנות ה-90'. ב-2002 פורסמו הנחיות חדשות, שלא להמליץ על בדיקה זו לגברים בני 75 ומעלה, וב-2008 עודכנו ההמלצות והורו על הימנעות משימוש בבדיקה זו בסריקה יזומה, אלא ביצוע בדיקה רק לאחר שמיעת היתרונות והחסרונות של ביצוען. הירידה הנצפית בהיארעות המחלה בגברים בישראל בשנים האחרונות משקפת ככל הנראה גם שינויים אלה.

· שיעור ההישרדות היחסי מהמחלה לחמש שנים גבוה מאוד ביהודים שאובחנו בין השנים 2007-2011 ועומד על 97%. בגברים ערבים שאובחנו באותה התקופה, שיעור ההישרדות היחסי לחמש שנים הוא 86%. ביהודים, שיעורים אלה גבוהים בהשוואה לשיעורים המקבילים בקרב מי שאובחנו בשנים 2001-2006 ו-1996-2000 (94% ו-87%, בהתאמה). אולם, בערבים השיעורים יציבים לאורך השנים. ייתכן כי הבדלים אלה משקפים, בין היתר, שיעור גבוה יותר של אבחון-יתר (over-diagnosis) ביהודים בהשוואה לערבים.

· מגמות התמותה מסרטן הערמונית בשנים 1996-2016 הצביעו על ירידה מובהקת בגברים יהודים וערבים במשך כל התקופה. בגברים "אחרים" נצפתה, לעומת זאת, עלייה מובהקת במשך כל התקופה, אך מדובר ב – 3.28%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.