עונש הערבי שרצה לגנוב מהאברך 200 אלף שקל (הקלטה)

האזינו לשיחתו המלאה של המשפיע כ"ק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

סיפר הגאון ר' אליעזר טורק רב ומו״צ בקרית ספר בארה״ק מעשה שאירע בעירו לאחרונה, באחד הבניינים שדרים בו כמה שכנים יחדיו החליטו השכנים להרחיב את ביתם, אחר שהחלו לבנות נתגלע הריב בין השכנים על מי מוטל לשלם את הכותל שבין השכנים ־ בסך חמשה אלף שקלים, נוסף על חלקו של כל אחד בסך מאה וחמישים אלפי שקלים, ותבער אש במחנה – מהארץ ועד לב השמים, ולא היה נראה ששייך איזה מוצא דבר במחלוקת זו.

עד… שאחד מהנוגעים בדבר החליט לוותר – למען תשקוט הסערה וישוב השלום לשכון בין בני ישראל, ופנה אל ה׳קבלן׳ ונתן לו טשעק (צ׳יק) על סך עשרים אלף שקלים – והסביר לו כי כלל בטשעק זה לבד מחלקו שנשאר חייב לו (סך חמשה עשר אלף) גם את החלק שעליו נסוב הוויכוח.

והנה, עבר זמן רב ועדיין לא נפרע הטשעק, פנה האברך – נותן הצ'יק אל הקבלן, ושאלו האם כבודו אינו נצרך למעות, אמר לו הקבלן – "איני יודע מה אתה סח כי זה עידן ועידנים פדיתי את הטשעק כי שילמתי בו לערבי פלוני, ומאז לא ידעתי איה הטשעק ומה ייעשה בו".

מכיוון שכן גברה בשניהם הפליאה אודות תעלומת הטשעק – מי הוא זה ואיזה הוא שקיבל טשעק ולא אבה להשתמש בו… עד שהודה להם הערבי בעצמו, כי רצה להרוויח עוד ממון עמד והוסיף מספר אפס (0) למספר של עשרים אלף שקלים ועשהו מאתיים אלף שקלים, אך מכיוון שמוצאו מ׳עם הדומה לחמור׳ ושכלו דומה לשל חמור לא הרגיש כי את השורה אשר בסמוך למספרים שבה נכתב הסכום במילים, אי אפשר לזייף, ממילא כשבא להוציא ׳מזומנים׳ אצל פקידי הבנק, גערו בו הפקידים ולא נתנו לו אפילו פרוטה אחת על שטר מזויף מתוכו…

ואנו נאמר שהמוותר לרעהו מרוויח בכפלי כפליים – כי אף את חלקו שהיה לו לשלם, לא לקחו ממנו, כי כל הנעשה כאן בעולם בחשבון מדוקדק הוא.

האזינו לשיחתו המלאה של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

[alooma ref="6f3b1966ea63bda1fbf509d5ea3885f9.mp3" src="1" autoplay="0" pid="0"]

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.