עיריית בני ברק מגבירה הסיורים בעקבות המצב הבטחוני

עיריית בני ברק מגבירה את הסיורים ואת אמצעי הביטחון במוסדות חינוך ברחבי העיר, באמצעות קציני הביטחון  והשיטור העירוני, בהתאם להנחיות העדכניות של משרד החינוך ושל המשטרה-  כך נמסר בישיבה מיוחדת שנקבעה לקבלת סקירות ולנקיטת צעדים, שהתקיימה בראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר.

בפתח הישיבה הדגיש ראש העיר, כי המציאות הביטחונית ברחבי הארץ מחייבת את כל אחד לחידוד נהלים ולהמשיך בשגרה, תוך הקפדה על כללי הזהירות האפשריים, בעירנות ובשימת לב סביבתית, אך הכל ביישוב הדעת ובשיקול נכון והגיוני של המצב.

בשל חיוניות הנושא והשלכותיו בתחומים מגוונים, זומנו לישיבה הגורמים העירוניים העוסקים בנושאים אלו, ובהם הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; מר חיים נוגלבלט, מנהל אגף הביטחון ושירותי חירום; הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; הרב יהודה לוי, המשנה למנהל אגף החינוך ומנהל מח' חינוך מיוחד; מר שלמה בורובסקי, מנהל המוקד העירוני ומר עופר קורין, קב"ט מוסדות חינוך.

בהתאם להנחיות שנקבעו, צוות הביטחון של מוסדות החינוך יקיים הערכות מצב משותפות עם קציני המשטרה להתעדכנות קבועה לנהלי דיווח ולהפצת מידע מתאים לגורמים העוסקים בתחומי האבטחה במוסדות חינוך. נקבעו גם הוראות שלא לפתוח את שערי המוסדות  החינוכיים בבוקר בטרם הסתיימה הסריקה של המאבטח בשטח המוסד ולהקפיד במיוחד בנושא כניסת אורחים לשטח המוסד החינוכי. כמו"כ הוצאו נהלים לגבי עבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך, בהתאם להנחיות עדכניות שהוצאו לכך מטעם משרד החינוך.

אגפי החינוך והביטחון של העירייה והמוקד העירוני הפיצו גם נהלים חיוניים בקרב גננות גני הילדים על השארתן של דלתות הגנים נעולות במשך כל שעות פעילות הגן, ובד בבד, נתבקשו ההורים להקפיד על שעת תחילת הלימודים בגן, כדי למנוע הפרעה למהלך הלימודים ופגיעה בנהלים, וכמו"כ חובת ההקפדה על שעת סיום הלימודים המדוייקת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.