עיריית בני ברק על הפגנת התלמידות: "הפגנה תמוהה"

עיריית בני-ברק תומכת במאבקם של ההורים והתלמידות בבית-הספר "ותתפלל חנה" שבשכונת נוה-אחיעזר על חשש לחריגה בקרינה מכביש גהה הסמוך, בעקבות העלאת מחת קו "חוצה גוש דן" בקטעי כביש אלו ע"י חב' החשמל מ-161 קילו ווט ל-400 קילו ווט, ולצורך זה הגישה העירייה עתירה לביהמ"ש העליון, ומשום כך תמוהה ההפגנה של התלמידות בבית העירייה, כאשר העירייה נקטה צעד כה משמעותי נגד חב' החשמל- כך הגיב אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה על הפגנת תלמידות ביה"ס בבניין העירייה.

עיריית בני ברק פנתה לפני כשלושת רבעי שנה לביהמ"ש העליון (בג"צ 8401/15) בבקשה למתן צו לביטול העלאת מתח "קו חוצה גוש דן" שבכביש גהה ע"י חברת החשמל, מ-161 קילו וולט ל-400 קילו וולט, שניתנה לחברה ע"י שר האוצר, בהמלצת המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בלא סמכות ובלא זימון העירייה לשמיעת עמדתה בישיבת המועצה.

בהתאם להנחיית  חנוך זייברט, ראש העיר, ולאחר שהעירייה פנתה מטעמו לחב' החשמל לחזור בה מהחלטתה להעלאת המתח הגבוה, זומנה ללשכת רה"ע ישיבה לדיון מקיף של כל הגורמים העירוניים שעוסקים בנושא, ובהם הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה;  חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; ישראל לייזר, מנהל מח' חזות העיר באגף ומרדכי ויסלובסקי, מנהל המחלקה לאיכות הסביבה, ולאחר שמיעת כל הנתונים המקצועיים והמשפטיים סוכם כי עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ומשרד עו"ד ראב"ד, מגריזר ובנקל, מהמשרדים הידועים והגדולים בארץ, יגישו פנייה לביהמ"ש העליון לשינוי פעילות חב' החשמל בעניין.

בחומר שהוגש במסגרת העתירה הובהר, כי לפני כתשע שנים הקימה חב' החשמל שני קווי מתח עליון – 161 קילו וולט, במקומם של שני קווי 161 קילו וולט קיימים, לאורך קטעים בכביש גהה, מתוך הסבר של החברה שבגלל היות קווים אלו בני עשרות שנים נפגע מצבם המיכני וגם לנוכח תכניות פיתוח עתידיות של כביש "גהה", המחייבות את הסדרת התשתיות לאורכו.

עיריית בני ברק התנגדה למתן הרשאה למעבר הקו המתוכנן בתחומה, בשל חשש מקרינה בלתי מייננת שיש בה סכנה, ובעקבות זאת, הגישה חב' החשמל ערר כנגד עמדת העירייה לועדת ערר להרשאות, וזו סיכמה, בתוקף של החלטה, כי הקטע בתכנית שבין גשר גבעת-שמואל לאזור מחסני העירייה יהיה זמני ויפורק אם תיבנה מערת תשתיות והקו יוכנס למנהרה, ואם חב' מקורות תעתיק את צינור המוביל הארצי מאי התנועה לצידו המערבי של הכביש, תעתיק חב' החשמל את קו המתח העליון למרכז הכביש, בתיאום עם חב' "נתיבי ישראל" – החברה הלאומית בדרכים. כמו"כ סוכם שהמתח המירבי בקו לא יעלה על 161 קילו וולט.

לפני כשנתיים ומחצה פנתה חב' החשמל לראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד הממשלתי להגנת הסביבה בבקשה להיתר להפעלה זמנית של קו המתח, במקום 161 קילו וולט ל-400 קילו וולט, מהנימוק שיש בכך צורך להעברה של האנרגיה המרוכזת בדרום הארץ לצרכי הצריכה במרכז הארץ ובצפונה. לאחר שחלפו שבועיים בלבד, מהגשת הבקשה ע"י חב' החשמל, ניתן לה היתר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בתוקף עד ל-1,7,18, תוך ציון בהיתר שיש להרחיק תוואי רשת מתוכננת, ממבנים מאוכלסים, או מתוכננים, ככל שניתן במסגרת האילוצים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.