עיריית בני ברק תגדיל את תקציב הפיתוח לשנת 2018

יושקעו סכומים ניכרים למערכת אבטחה בגנים ציבוריים

מועצת עיריית בני-ברק אישרה, בישיבתה האחרונה, לאחר דיונים ממצים בועדת הכספים העירונית, את תכנית הפיתוח לשנת הכספים 2018, בהתאם להצעתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, בסכום של 186,027,000 שקלים חדשים, לעןמת סכום של 124,030,000 שאושר בשנת הכספים הקודמת.
תכנית הפיתוח הינה רחבה ומיועדת לפעילות במגוון תחומים כבינוי מוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, עבודות בטיחות, מקוואות, מאור רחובות, בריאות, רווחה, תברואה, שירותי חירום, מחשוב ומיכון. מימון התקציבים הוא ממקורות שונים, ובהם למעלה מ-60% מתקציב עירוני מהיטלי השבחה ומהיטלי בניה, משרדי הפנים, החינוך, משרד לפיתוח הפריפריה, משרד התחבורה ו"מפעל הפיס". מתוך 186,027,000 ₪ שאושרו לשנת הכספים 2018, מיועדים 79,386,000 ₪ לתוספות והגדלות תקציבים קיימים ו-106,641,000 שקלים לפרוייקטים חדשים.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר הבהיר, כי תכנית הפיתוח נבנתה בהמשך לצרכים שהועלו ע"י היחידות העירוניות, תוך התייחסות למשאבים הכספים הצפויים ולסדרי העדיפויות, ובהן בינוי ושיפוצים במקוואות, בינוי ושדרוג מוסדות חינוך, פיתוח גינות ציבוריות ושדרוג תשתיות, כשעם הזמן עשויים להתווסף נושאים בודדים בהתאם לשינויים בהכנסות או בצרכי השטח. ראש העיר הוסיף, כי להוציא תקציבים יעודיים, בעיקרם ממשרדים ממשלתיים, הרי שחלק הארי של ההכנסות נובע מהיטלי השבחה ומהיטלי בניה. כמו"כ קצב ההתקדמות של הפרוייקטים ותהליך האישורים משפיעים על היקף ההכנסות העצמיות המהוות את המקורות העצמיים לעבודות הפיתוח.
לתחומי בינוי ופיתוח מוסדות חינוך אושר סכום של למעלה מ-50 מליון ש"ח, מהם בתי-ספר בית-יעקב מרכז, בי"ס יסודי במתחם יעל, בי"ס "מסורת ישראל", בתי"ס וגני ילדים ברחוב הרב יעקב לנדא, תלמודי תורה אור-זורח, צאנז, קרלין, "דרכי חינוך", מבני חינוך במתחם רחוב אבטליון, בי"ס "אהל שרה", בתי-ספר וגני-ילדים במתחם הקישון, גני-ילדים חדשים ברחוב מנחם, כמו"כ יושקעו מליוני ש"ח בשיפוצים במוסדות חינוך, הצטיידות בבתי"ס ובגנ"י, הערכות לפתיחת שנת הלימודים, בטיחות במוסדות חינוך, הנגשת כיתות ומעליות לנכים.
תחומי פיתוח תשתיות יכללו המשך עבודות ריבוד כבישים והקמת מדרכות חדשות, כשבנוסף לשורה של רחובות שכבר שופצו לא מכבר כרחובות רש"י, מהרש"ל, הרב ש"ך, סוקולוב, תתבצענה עבודות פיתוח תשתיות ברחובות הרב דסלר, אבן גבירול, רלב"ג, הירקון, הסדר ציר הרחובות הרב כהנמן-עזרא-אברהם בן דוד.
מפותחות גם גינות ושדרות לשיפור חזות העיר, ובנוסף לעבודות נרחבות שתתבצענה בגינות כרחוב רלב"ג, המכללה, פינת החי, יותקנו מתקני משחקים, דשא סינטטי ושילוט בגנים ציבוריים וירכשו מחשבי אגם לחיסכון במים בגינות ציבוריות. למאור רחובות חדיש הוקצב סכום של למעלה ממליון ש"ח.
עבודות פיתוח ושיפוצים במקוואות תתבצענה בסכום של כ- 20 מליון ש"ח, ובין היתר, בנוסף לעבודות פיתח ושיפוצים שבוצעו במקוואות כרחובות אחיה השילוני וחפץ-חיים ושכונת רמת אלחנן ונוה אחיעזר תתבצענה עבודות בינוי במקוואות שיכון ה' וקריית הרצוג, רחוב הרב דנגור, רחוב הרב קאליש ובניין מקווה חדש ברח' סוקולוב, הגדלת כוח חשמל במקוואות בשכונה החדשה ההולכת ונבנית במתחם "טחנת הקמח" ועבודות בהיקף נרחב לחיסכון אנרגיה במקוואות. כמו"כ יושקעו סכומים ניכרים למערכת אבטחה בגנים ציבוריים, הקמת ספריה ציבורית במתחם "אוסם", שדרוג מחשוב, שיפוץ מקלטים ציבוריים ועבודות פיתוח של שיפוצים והצטיידות בתחנות לבריאות המשפחה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. כגודל הזקן כך גודל העשקנות והרמאות והחילול שם שמים

    עד מתי רשעים יעלוזו רבש"ע?
    ב"ב העיר הכי מסריחה בקוסמוס

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב