עיריית ירושלים הגישה לבג"ץ ולממשלה תכנית עבודה מקיפה לבניית 5,000 כיתות הלימוד החסרות

במגזר החרדי חסרות כ- 1,502 כיתות לימוד

עיריית ירושלים הגישה השבוע לבג"ץ, לשרי האוצר, החינוך והפנים ולחברי וועדות החינוך והכספים של הכנסת את תכנית החומש המוצעת על ידה לטיפול במחסור החמור בכיתות לימוד בעיר.

על פי התכנית המוצעת, תבנה העירייה כ-5,000 כיתות לימוד בתכנית רב שנתית של חמש שנים, בהשקעה מוערכת של כ-9 מיליארד ₪ ובכך יבוטל הן המחסור הנוכחי הקיים כיום, וכן יינתן מענה לגידול הטבעי בתקופת החומש.

התכנית הוגשה לבית המשפט העליון בעקבות הדיון שהתקיים בבג"ץ ב- 15.1.2018 בעתירת ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים (בה תמכה עיריית ירושלים) באשר למחסור של אלפי כיתות לימוד בירושלים. בהחלטתו, ביקש בית המשפט להשיבו האם "ישנה נכונות להקים צוות משותף לממשלה ולעירית ירושלים לבחינת סוגיית המחסור בכיתות בירושלים ושל הדרכים לפתרונה החל משנת התקציב הנוכחית ואילך". בדיון ציינו השופטים כי העיר ירושלים ייחודית ושונה, ועל המדינה לקחת אחריות ולהציג מתווה שמטפל בבעיה מהשורש שכן מדובר במצב לא ראוי ולא אנושי.

עיריית ירושלים הודיעה בתשובתה כי היא נכונה להקים את הצוות המשותף וכי על בסיס ניסיונה המצטבר הרב אף גיבשה תכנית עבודה מפורטת למימוש הפרויקט השאפתני של בניית כ-5,000 כיתות לימוד בחומש הקרוב. התכנית שהוגשה מסכמת תהליך בדיקה מקיף שערכה העירייה במסגרתו מופו הצרכים באופן מקצועי הן לסגירת הפערים והן למענה לגידול הטבעי, הוערכו העלויות הנדרשות לצורך תכנון ובניית מוסדות החינוך החסרים וניתנה הערכת משך הזמן שיידרש לכך. לאור תוצאות המיפוי והנתונים, בנתה העירייה תכנית אופרטיבית רב שנתית הכוללת פתרונות מחוץ לקופסה לבינוי כ- 5,000 כיתות לימוד, אשר יאפשרו סגירת הפער ומתן מענה לגידול הטבעי בעיר. התכנית כוללת את נתוני בינוי כיתות הלימוד בירושלים, את פעולות העירייה לצמצום המחסור בכיתות הלימוד, ייעול תהליכים פנים וחוץ עירוניים, הסרת החסמים הרגולטוריים, המלצות העירייה והצגת תכנית עירונית רב שנתית לבינוי 5,000 הכיתות הנדרשות. עוד מציעה תכנית העירייה הקמת מטה עירוני לבינוי כיתות הלימוד, אשר יהווה one stop shop לנושא ויתכלל את כל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה נציג משרד החינוך. התכנית גובשה ע"י הדרג המקצועי בעירייה בסיוע חברות הבקרה המלוות את חברות הביצוע והעירייה: חברת "סולברג ייעוץ" וחברת "ברן ישראל".

בעיריית ירושלים מסבירים כי עשרות שנים של תקצוב בחסר מחד, אל מול גידול מתמיד ומשמעותי במספר הילדים מאידך, יצר חוסר בלתי נסבל בכיתות לימוד (גני ילדים ובתי ספר) בכלל המגזרים בעיר. במגזר החרדי חסרות כ- 1,502 כיתות לימוד, במגזר הערבי חסרות כ- 2,037 כיתות לימוד, ואילו במגזר הכללי חסרות כ- 494 כיתות לימוד. מחסור חמור זה חייב את עיריית ירושלים במציאת פתרון מידי ועל כן בשנים האחרונות פועלת העירייה באופן נמרץ ואינטנסיבי לקידום תכנון ובינוי מספר הכיתות החסרות. העירייה האיצה את קצב התכנון והביצוע של כיתות הלימוד, זאת תוך השקעת משאבים עירוניים אדירים על חשבון קופת העירייה. נכון לימים אלו, מקדמת העירייה בניית כ- 2,200 כיתות הנמצאות בשלבי מכרוז, בניה ותכנון וזאת בזכות הלוואה של מיליארד ש"ח שנטלה העירייה באישור משרד הפנים על מנת להאיץ את הבניה. כמו כן העירייה שכרה כיתות לימוד זמניות וערכה בהם שיפוצים בסך של כמיליארד ש"ח בעשור האחרון על חשבון משלם המיסים הירושלמי במקום שהמדינה תעשה זאת".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.