עלייה בהכנסות שב"א והכפלת הרווח הנקי מתחילת 2019

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 בוצעו כ- 1,223 מיליון עסקאות חיוב, צמיחה של כ- 10% בהשוואה לכמות עסקאות האשראי בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת שרותי בנק אוטומטיים ("שב"א"), המפעילה את מערכת הסליקה המרכזית של כרטיסי האשראי בישראל, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2019.
ההכנסות מפעילות בתשעת החודשים הראשנים של 2019, הסתכמו בכ-61 מיליון שקל, מדובר בצמיחה של כ- 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הזינוק בהכנסות נובע מעלייה בכמות העסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי ומהכנסות בגין המסופים המחוברים לשב"א. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 בוצעו כ- 1,223 מיליון עסקאות חיוב, צמיחה של כ- 10% בהשוואה לכמות עסקאות האשראי בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-25.1 מיליון שקל, עלייה של כ- 65% בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-8.8 מיליון ש"ח, זינוק של כ- 75% בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שעמד על כ- 5.1 מיליון שקל.
הכנסות המימון נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמדו על כ- 5.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ- 0.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יתרות המזומנים של החברה מושקעות בעיקר באגרות חוב של ממשלת ישראל, והכנסות המימון נובעות מהשפעת התנודתיות והעליות בשוק ההון במהלך התקופה, לעומת עליות מתונות בשוק ההון בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הכפיל עצמו ועומד על כ-24 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח של כ- 12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בכ- 7.8 מיליון שקל, וזאת ביחס לרווח נקי של כ- 4.6 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2018.
ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ -155 מיליון שקל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.