על בנק לאומי בע"מ הוטל עיצום כספי בסך 300,000 ₪

העיצומים בגין לקויים ברישום של פעולות ייעוץ בניגוד לנדרש בתקנות הרישום

על בנק לאומי בע"מ הוטל עיצום כספי בסך 300,000 ₪ בגין רישום לקוי של פעולות ייעוץ בניגוד לנדרש בתקנות הרישום. על מור קרנות נאמנות (2013) בע"מ הוטל עיצום כספי בסך 108,262 ₪ בגין פרסום מטעה באתר האינטרנט של החברה.
בהטלת העיצום הכספי על בנק לאומי מדגישה רשות ניירות ערך את חשיבות רישום פעולות הייעוץ כנדרש בתקנות. בהטלת העיצום הכספי על מור קרנות נאמנות (2013) בע"מ מדגישה הרשות את חשיבות מתן מידע מלא אודות העלויות הכרוכות בהשקעה בקרן.
על בנק לאומי הוטל עיצום כספי בסך 300,000 ₪ בגין לקויים ברישום של פעולות ייעוץ בניגוד לנדרש בתקנות הרישום. ליקויים אלה, הנוגעים לרישום פעולות הייעוץ, פגעו באפשרות לבחון את איכות הייעוץ שניתן ללקוחות ואת מקצועיותו, וזאת על רקע החשש שעלה ממצאי הבדיקה כי ייתכן וניתנו על ידי היועצים המלצות ללא מודעות לקיומה של גביית הוספה מרוכשי היחידות בקרנות המומלצות. בהתאם למדיניות הרשות ועל פי התקנות, בעקבות פעולות שנקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק, מצאה הרשות לנכון להפחית 25% מסכום העיצום הכספי.
לדרישת העיצום הכספי באתר לחץ כאן.
על מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ הוטל עיצום כספי בסך 108,262 בגין פרט מטעה בפרסום. מדובר בפרסום באתר האינטרנט של מנהל הקרן אשר כלל את שיעור דמי הניהול בקרן כספית בניהול מנהל הקרן מור מבלי שצוין לצד דמי הניהול גם שיעור ההוספה, כנדרש. בהתאם למדיניות הרשות ועל פי התקנות, בעקבות פעולות שנקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק, היעדר הפרות קודמות, ונסיבות מקלות נוספות, מצאה לנכון הרשות להפחית 75% מסכום העיצום הכספי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.