"על מצבתו יחקק כי סבו נקרא "מוהר"ר מולקלה זיע"א" / טור מרתק על דמות מגוחכת

יש לנו דמות מרתקת ושמה שי פירון. סליחה; הרב שי פירון. בשעתו הוא שימש בכתרי הוראה, הנהלת ישיבות ואולפנות, ולפתע: 'הופ': מכירים את הסיפור שראו את הרב אוכל בתשעה באב? "כעת אני בחופשת הקיץ, כעת אינני רב" טען הרב דנן להגנתו. הטור המרתק של הרב דרוקמן.

מוישה שמדקדק היה במצוות ודחיל חטאין לא הסתפק במקרר אחד במטבחו, אלא, כבר בערב חתונתו קנה שניים: אחד לבשרי ואחד לחלבי. לימים, שעלה ונתעלה בתורה ויראת שמים הוסיף פריג'ידר שלישי: עבור מוצרי פרווה. ברבות השנים, רכש אפילו – רביעי. וכל כך למה? "לפעמים הרי מתחשק לאכול 'דבר אחר', ולשם זה צריך פריז'ידר נפרד. חייבים הרי להבטיח שהטרף, רחמנא ליצלן, לא יתערב עם הכשר".

יש חוגים 'דתיים' (להלן יפורט), שכשאתה קורא את פרסומיהם ומאמרי רבניהם – אתה ממש נפעם מעוצמת אהבת השם המשתפכת מהם, מגודל היראת שמים המוצא את ביטויה בשמן זית הנוטף מהגיגיהם, עד שלפתע מתחוור, כי לעיתים הם משתמשים גם ב'פריז'ידר הרביעי'.

• * * * *

יש לנו דמות מרתקת ושמה שי פירון. סליחה; הרב שי פירון: בשעתו הוא שימש כהרב דק"ק קיבוץ לביא, הוא היה מנהל 2 אולפניות לבנות, ראש ישיבת הסדר, ראש ישיבה תיכונית, הוא הרביץ תורה, הורה הלכה, עסק ב'בשר' ב'חלב', הגדיר מזה 'פרווה', ולפתע: 'הופ': מכירים את הסיפור שראו את הרב אוכל בתשעה באב? "כעת אני בחופשת הקיץ, כעת אינני רב" טען הרב דנן להגנתו.

שי פירון כעת הוא סגן שר החינוך חבר במפלגת שינוי, כעת הוא בפסק זמן מהתפקיד 'רב'. לא, אין הכוונה, שתפסיקו לקרא לו 'רב', אוי לכם. זה שוב יוכיח שהחרדים לא נותנים כבוד "לרבנים שלנו". אבל התואר 'רב' איננו מחייב.
האם מי שיש לו דוקטורט במתמטיקה ובתחום הגיאומטריה צריך להיות בעל פרצוף 'משולש' או 'מרובע'? גם התואר 'רב' אינו אלא תואר אקדמאי, וממילא איננו אמור לחייב ביומיום.

'הרב' הזה בדימוס, הכריז שהוא עומד להכניס כפירה כפשוטה לבתי הספר. צרת החינוך בזמנו שולמית אלוני לא עשתה זו. יעקב שריד (אבא של יוסי) שהיה שר החינוך, לא עשו את זה, הרב הסרוג הזה עשה את זה.
זה לא בדיוק מפתיע; גדולי הדורות הקודמים כבר צפו כי 'דתיים' יוצאי אסכולה מסוימת, עוד יאכילו אותנו מרורים יותר מאלה המכונים 'חילונים'.

* * * * *

התיאוריה המדעית ששמה 'אבולוציה' (התפתחות) מיוסדת על ההנחה שהקב"ה לא ברא שמים וארץ. זו אקסיומת היסוד של האבולוציה. לאחרונה ידענו כי שר החינוך שי פירון יחייב את בתי הספר במדינת היהודים ללמוד, לא רק 'ליבה' אלא גם 'אבולוציה'.

'אבולוציה' זו תיאוריה המתבססת על ההנחה כי במשך מליארדי שנה (או טריליוני שנה, תלוי אם המדען נטל ריטאלין באותו יום) הסתובבו בחלל כל מיני מולקלות, ושם בחלל הם 'השתדכו', ובאמצעות כל מיני ריאקציות כימיות וע"י מוטציות למיניהן והתרחשויות גנטיות וכימיות נוצר לבסוף מיודענו …הקוף.

אז בגלל ששי פירון הוא 'רב', הוא יטה חסד ולא יחייב את המורים בבתי הספר ללמד שאדם הראשון היה בדווקא שימפנזה, אז בגלל שמחנכנו פירון הוא חובש כיפה, הוא יעניק לנו הנחה מדעית ויסתפק בכך, שילדי ישראל יידעו שמוצאם הראשוני היה רק מן ה'מולקולות'.

לא משנה שגם מבחינה מדעית, איש מהמדענים לא מתיימר להתייחס לאבולוציה כקביעה מדעית, האבולוציה היא לכל היותר תיאוריה כמו תיאוריות מדעיות אחרות. אבל, יש להודות: זו תיאוריה מרשימה: התיאוריה הזאת עטופה בהרבה מילים לטיניות בשפה של בית מרקחת, כאשר עצם הלוז של התיאוריה ההזויה הזאת אומר – שכל העולם המוכר לו נוצר בצורה מקרית ביותר, כתוצאה של טעויות ותאונות.
אכן, אם לא הייתי חלילה מאמין בבורא עולם, הייתי מסתמא סבור שגם התופעה הזו ששמה שי פירון הינה תוצאה של טעות ותאונה.

ועיקר העיקרים: אם דבקים באבולוציה; משמעות הדברים שממחר אני עושה ככל העולה על רוחי. 'אין מנהיג לבירה זו', לית דין ולית דיין. וכבר היו מדענים גויים שברגע של אמת הם הודו כי דביקותם בהזיות האבולוציה לא באה אלא כדי לשחרר את נקיפות המצפון שלהם ולהתיר להם עריות.

* * * * *

ברם, המבהיל ביותר הוא, ש-געוואלד, 'הרב' הזה 'חינך' בעברו אלפי בני נוער. הווי אומר, שנשמות ישראל פרי החינוך הממלכתי דתי קיבלו חינוך לפיצול אישיות; גם אמונה בה', גם התעסקות עם כפירה. לא מסתבר ששי פירון כדמות חינוכית לא דאג שתלמידיו-תלמידותיו ירחיבו את אופקיהם גם עם אבולוציה -כפירה. חזקה עליו שהוא לא נתן למחונכיו להישאר יצורים סגורים ובלתי מפותחים.

שמעתי פעם בשם אחד מגדולי ישראל, כי "בן סורר ומורה" הינו תוצאה ישירה מהעובדה ש"איננו שומע בקול אביו ובקול אמו". כלומר, כאשר בבית יש 2 קולות, יש ה'קול' של אבא שמושך לכיוון אחד, וישנו ה'קול' של האמא המושך לכיוון שני – זהו מרשם בדוק שיתפתח ילד הסובל מפיצול אישיות, ולא ייפלא שילד כזה, בהמשך הזמן, יתמרד, יבעט, יהיה "בן סורר ומורה".

הילד שואל: כאן מלמדים אותי ש"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", "וייצר ה' אלוקים את האדם מן האדמה", וכאן אני שומע, שבעצם המקור של הכל הם ה'מולקלות' (אגב, מי יצר את המולקלות?), בקיצור: מרשם בדוק להתפתחות אישיות של ילד מתוסבך, סכיזופרני בדעותיו והשקפותיו.

הציבור הנאור יחליט בשבילך מי היה סבא שלך, ולאחר מאה ועשרים על המצבה שלך בהר המנוחות יחקק; "נין ונכד לחיידקים ולאבמות, ולמעלה בקודש להאי סבא קדישא מוהר"ר המולקלה זכותם יגון ואנחה".

שלא נקל ראש; 'הרב שי פירון' היא שמה של תופעה: הולכת ומתפתחת כאן תופעה של 'רבנים' – זו ששורשה בהוואי החיים של יהדות אמריקה לפני כ-70 שנה, 'רבנים' עליהם כבר כתב כבוד קדושת אדמו"ר רבי יוסף יצחק זצוק"ל הרבי הקודם מליובאוויטש: ".. קצוצי זקן וגדועי פאה, מפלפלים בסוגיא עמוקה ובונים מגדלים להקל בכל דבר מצווה, ולהעמידה ערומה גוף בלא נשמה, וקרניים להם לסתור סברת הגאונים ולנתוץ איסורי ראשונים".
והנה תופעה זו 'עשתה עליה' לארץ בצורת שי פירון, רבניות/רבני – 'בית הילל', 'צוהר', 'הגוש', וכל המסתעפים מהם ומהמונם.

* * * * *

ואוי לאותו צחוק:

הזכרנו, את הרבי הקודם זצוק"ל, בימים אלה מציינים87 שנה לשחרורו של הרבי מבית הכלא הסובייטי, שם נגזר עליו גזר דין מות שאח"כ הומר לעונש גלות, וזכה ובניסים גלויים מאת השי"ת שהתבשר על שחרורו, ולהיגאל מגלותו בימים י"ב-י"ג תמוז שנת תרפ"ז.

הרבי הריי"צ נאסר בגלל שבעצם לחם בחינוך הכפרני, אותו מנסה לכפות שי פירון.

היה זה בעת ביקורו של הרבי במוסקבה בשנת תרפ"ז. הרבי הופיע (ב'פורים קטן') בבית הכנסת 'ארכיפובה' שהיה מלא מפה אל פה, והתכונן להגיד 'מאמר'. הרבי הוזהר, כי המקום שורץ בסוכני הקג"ב (השב"כ הסובייטי), ושידע איזה תוצאות עלולות להיות אם ידבר באופן בלתי רצוי.

אנו נזכרים בדברי הימים ההם, גם בשל העובדה, כי כ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש חתנו של הרבי הריי"צ וממשיך דרכו בדרך המסירות-נפש, שיום ההילולא שלו חל בימים אלה (ג' תמוז) – חילק 'קונטרס ובו 'מאמר' ( והיה זה הפעם האחרונה שהוא זי"ע שחילק לאלפי אנ"ש 'מאמר' בידו הק' בחיי חיותו בעלמא דין) – היה זה קונטרס שמבוסס על המאמר ההרואי שאמר חותנו זי"ע בהתוועדות המדוברת הנ"ל בבית הכנסת המוסקבאי.

הרבי הריי"צ השמיע דברים נלהבים בזכות החינוך היהודי הכשר אותו ניסו כוחות הרשע לעקור ולמחוק, הוא דיבר באותה הזדמנות גלויות נגד המשטר הקומוניסטי, ותבע מהנוכחים לא להתפעל מהם כלל.

באותה התוועדות, זעק הרבי נגד החינוך הכפרני שמנסים הקומוניסטים לכפות על היהודים, וכך הוא פנה לאחד החסידים שנכחו במקום, ואמר לו:

"זלמן! כשיעשו מדורה מעצים מיובשים, ויאמרו לך, בחר לך אחת מהשתיים: או שתמסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם, או השלך את עצמך אל תוך האש, היודע אתה מה לעשות? עליך להשליך עצמך אל תוך האש, ובלבד שלא למסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם".

"זלמן! כשיעשו מדורה מעצים מיובשים, ויאמרו לך, בחר לך אחת מהשתיים: או שתמסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם, או השלך את עצמך אל תוך האש, היודע אתה מה לעשות? עליך להשליך עצמך אל תוך האש, ובלבד שלא למסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם".

במילים עכשוויות: אם הברירה ללמוד כפירה ב'בית ספר של פירון', או האלטרנטיבה היא מדורת אש – האופציה השניה עדיפה באופן אולטימטיבי.

אגב, עובדה מצמררת: היה אז חסיד, ר' הירשל ליברמן היה שמו, חסיד בעל מסירות נפש ומלומד בייסורים, והוא היה אומר: "ראו מה פעל אצלי השי"ת – אצלנו בבית היו תמיד מרבות וויכוחים ביני ובין אשתי אודות חינוך הילדים. היא טענה כי צריך לשלוח אותם לבית הספר (השקאלע), ואילו אני טענתי כי מוטב ויישרפו חיים ואל תשרף נשמתם…עזר השי"ת, והם כולם נשרפו חיים, והעיקר שהם לא למדו בבתי הספר של הכופרים" (מתוך הספר 'חייל בשירות הרבי' להר"א רייניץ שי').

לא באנו בשורות אלה להשליך מישהו למדורת האש, באנו אך לחדד ולהביע את החלחלה מהתופעה ההולכת ופושה של 'רע-בנים', קצוצי זקן וגדודי פאה (וגם ה'סתווים' – המזוקנים הבודדים שביניהם, הינם בעצם מגולחים, אלא שהזקן מכסה על זה), מגדלים דור מבולבל,מפוצל אישיות, ילדים שמאכילים אותם בדייסות של תנ"ך, גמרא, דעות קלוקלות ועד כדי כפירה; פריז'דרים המאחסנים – חלב, בשר, פרווה, וגם. ..'דבר אחר'.

הרבי בעל השמחה והגאולה של י"ב-י"ג תמוז- כתוצאה מדיבוריו הקדושים החד משמעיים הושלך למאסר ע"י כוחות הרשע לכלא הלניגרדי.
איברא, בינתיים, ונכון לעכשיו עכ"פ, מנהל בית ספר שימסור את נפשו ולא ילמד אבולוציה כפרנית כהוראת 'הרב שי פירון' – לא יושלך למאסר, בינתיים 'רק' ישללו ממנו תקציבים. נו, כבר 'התרגלנו' לרעוב.

מה ילד יום? אין איש מאיתנו ידע עד מה. ברם, למיחש בעי; כי כבר אמר בעבר אחד מן הנאורים: "צריך להיכנס למאה שערים עם זחלמי"ם ומקלעים אפס-חמש ולרסס אותם" (אורנן יקותיאלי חבר מועצת עירית ירושלים,( אך הבה לא נפתח פה לשטן.

בע"ה, עברנו את סטאלין, עברנו את הפרעונים – נעבור גם את פירון ואת מה שהוא וחבריו מייצגים, אבל את אמונתנו, את החינוך הטהור של ילדינו, עליה מסרו אבותינו את נפשם – לא נמכור בנזיד עדשים של משרד החינוך.

וליבנו ליבנו לא רק על ילדינו אנו, אלא, על המוני ילדי ישראל שי', תינוקות שנשבו, שהם בני אברהם יצחק ויעקב ולא בני מולקלות, ששי פירון ה'דתי' – תוצר האבולוציה של הרבנים האמריקאים המגולחים, משליך אותם בציניות, על לא עוול בכפם, לים של כפירה. ועל דא קא בכינא.

ולה' הישועה.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. תגובה להנ"ל (שואל השאלות על משיח):

  הכדורים הירוקים נמצאים במדף הימני מעל המקרר במטבח.
  שוב, שכחתי ליטול אותם.

  שניאור |
  הגב
 2. הרב דרוקמן
  אתה מאמין שהרבי שלכם לא משיח?
  אתה מאמין שהרבי שלכם מת?
  תודה ואל תתבייש!

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב