על מבול ותוכחה / הרב יעקב גלויברמן

מדוע נקרא המבול על שם נוח ומהו המסר שנלמד מכך? הרב יעקב גלויברמן, עם טעימה קטנה מפרשת השבוע:

השבת, נקרא בבתי הכנסת את פרשת נוח. האירוע המרכזי בפרשה זאת, הוא סיפור המבול, שהוא אחד מהמאורעות הגדולים ששינו את העולם, ושעיצבו למעשה את דמות העולם שבו אנו חיים, כפי שמסופר בפרשת זו.

המבול נקרא 'מי נוח', ומדוע? הרי עונש המבול על הארץ, היה בגלל האנשים שנהגו בצורה מושחתת ורעה, ואילו נוח לא היה אשם בהבאת המבול, שכן היה צדיק תמים, אם כך מדוע נקראים מי המבול על שמו?

כתוב בזוהר: הואיל ונוח לא התפלל וחינך את דורו, נקרא המבול על שמו. זאת אומרת – שלמרות שלא היה אשם בהבאת המבול, היה עליו לצאת לרחוב, לחנך אותם שילכו בדרך הטובה, ולא להסתגר בביתו – כפי שנאמר: "…איש תמים היה בדורותיו". אם כן, רק כיון שלא מחה בבני דורו, ולא צעק להם להפסיק ממעשיהם הרעים, נאמר עליו ביטוי כה חריף "מי נוח". כלומר שהמבול נקרא על שמו.

מכאן, נלמדת ההוראה, לכל אחד ואחד: לא מספיק להיות צדיק תמים בביתו הפרטי, אלא צריך כל אחד לחשוב ולפעול על הזולת, לחנך ולהדריך אותם בדרך הנכונה. ואין על האדם לחשוב האם יצליח או לא – עליו לפעול ולעשות הכל, כדי לקרב אנשים עם חיוך, כי דרך ארץ קדמה לתורה. וכי כל עם ישראל חברים וערבים זה לזה.

חד וחלק,

מים שקטים חודרים עמוק!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.