עם בלעטלך או בלי? נחומי כבש את שוק הד' מינים(גלריה)

אלפים החלו לנהור בימים אלו לשווקי ארבעת המינים בריכוזים החרדיים לקראת חג הסוכות. הצלם יעקב נחומי יצא לתעד בשוק ארבעת המינים המרכזי בבני ברק המופעל מטעם 'קופת העיר'. צפו

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

Jewish ultra orthodox seen at the "four species" market in the ultra orthodox jewish town of Bnei Brak on September 17 , 2015 before the Jewish holiday of Sukkot. The market sells the four species etrog, lulav, myrtle and arava used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot, for a low-cost price through the charity organization "Kupat ha-Ir". Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by yaakov Naumi/Flash90. *** Local Caption *** îëéøú àøáòú äîéðéí áîçéø ä÷øï ò"é àøâåï äçñã '÷åôú äòéø' áòéø äçøãéú áðé áø÷ ñåëåú ùå÷ áðé áø÷

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.