"ערוכים להזרים 15 מיליארד שקל לבעלי עסקים"

הלוואות אלה יועמדו לתקופה של 7 שנים

איגוד חברות האשראי פנה אמש לראש הממשלה: אנו ערוכים להזרים 15 מיליארד שקל לבעלי עסקים במידה ותוקם קרן הלוואות ייעודית בסך 5 מיליארד שקל לטובת חברות האשראי החוץ בנקאיות
יו"ר האיגוד, מיכה אבני: "אנו מבקשים להציע פתרון מעשי ומיידי למחנק האשראי לעסקים ולצרכנים בדרך של הלוואות מדינה, אבל לא לבעלי העסקים והצרכנים, אלא לנותני האשראי הגדולים בסכום של 5 מיליארד ₪, כך שיוכלו להמשיך ולהזרים אשראי חיוני לאותם עסקים וצרכנים הנזקקים לאשראי. אנו מתחייבים להעמיד אשראי ביחס של 3:1 ביחס לכל הלוואה שתועמד לנותן אשראי גדול – כלומר, הזרמת 20 מיליארד ₪ חמצן לעסקים (5 מיליארד ₪ הלוואת מדינה, 15 מיליארד ₪ אשראי מצד נותני האשראי), כאשר כל חברה תהיה רשאית לקחת מאותה קרן ייעודית סכום ביחס להון העצמי שלה. הלוואות אלה יועמדו לתקופה של 7 שנים, שנתיים ראשונות מתוכן, כגרייס".
עוד מציינים באיגוד: "אנו בדעה שבידינו הפתרון למחנק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולעצמאיים. שמנו לא עולה בקרב מקבלי ההחלטות בעתות מצוקה רק בגין חשיבה מקובעת, שמקורה בתקופות עבר, כאשר כיום מצויה יחידת חוד של בעלי רישיון מפוקחים בדומה לחברות ביטוח ובנקים, שיש בידן יכולות, ידע, הבנה, וכסף, באופן שיכול לשרת ולתת מענה לעסקים שנדרשים לכך ושאינם מקבלים מענה מהבנקים. הגיעה העת, לאמור את שם נותני האשראי החוץ בנקאיים בנשימה אחת לצד הבנקים. זוהי שעת מבחן לממשלה, לנו, ולכל הרגולטורים. בעתות משבר צריך לחשוב מ"חוץ לקופסה" ולשבור מסגרות. עתות משבר מחייבות פעולה מהירה – תגובה מיידית היא המפתח".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.