עתירה לבג"צ: עצרו את הרפורמה של רה"מ בתקשורת

איכות השלטון לבג"צ: בקשה לתיקון עתירה והוצאת צווים על תנאי נגד רה"מ והיועמ"ש בעקבות מעורבותו האינטנסיבית בשוק התקשורת

התנועה לאיכות השלטון הגישה הבוקר לבית המשפט העליון בקשה לתיקון העתירה והוצאת צווים על תנאי כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והיועץ המשפטי לממשלה שהוגשה בחודש ינואר 2017.

בתאריך 18.01.2017 עתרה התנועה לאיכות השלטון נגד רה"מ והיועמ"ש בנוגע להמשך כהונתו של רה"מ כשר התקשורת לאור ניגוד העניינים והחקירות בהן הוא מצוי. בתאריך 19.02.2017 נתניהו הודיע כי התפטר מתפקידו כשר התקשורת ובמקומו מונה ממלא מקום זמני למשך שלושה חודשים. בעקבות זאת, ביהמ"ש העליון החליט כי ידון בעתירה פעם נוספת בחודש מאי 2017, לאחר תום מועד מילוי המקום הזמני.

למרות התפטרותו, בשבועות האחרונים אנו עדים לכך שרה"מ לא חדל ממעורבותו בשוק התקשורת ולמעשה, הוא מעורב באופן אינטנסיבי בשוק התקשורת בכלל וברפורמה המתוכננת בתאגיד הציבורי בפרט ועושה מאמצים כבירים לשינויים ברפורמה זו.

לעמדת התנועה, ניגודי העניינים בהם מצוי רה"מ עם בכירים בעולם התקשורת ובהם שאול אלוביץ' ונוני מוזס מנעו ממנו מלכהן כשר התקשורת, אך מעבר לכך – מונעים ממנו גם היום מלעסוק בסוגיות הנגועות בניגודי עניינים אלו. ניגודי העניינים צריכים להיבחן במישור המהותי ולא רק במישור הפורמאלי ולהבטיח כי כל החלטה אשר תתקבל על סמך שיקולים ענייניים ותוך שמירה על עצמאות שוק התקשורת.

בנסיבות אלו ולנוכח ניגודי העניינים הרבים והחקירות הקיימות, מבקשת התנועה לאיכות השלטון לתקן את העתירה כך שיתווספו הצווים ולפיהם יוטלו מגבלות ממשיות לעיסוקו של רה"מ בענף התקשורת ובכלל זה מגבלות על מעורבותו בסוגיית תאגיד השידור הציבורי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.