פוליטיקה? די לפגיעה ברבנים! • דעה

אריאל אלחרר קורא: אוקיי, אפשר לחלוק, אפשר להצביע לפי הוראת הרב שלכם – אבל מכאן ועד לדבר על רבנים?! הגמרא כבר אמרה מה יהיה סופם של אלו, והוא לא גן עדן

עם תמיכתה של מפלגת 'יחד' במפלגת יהדות התורה, רבים הדיבורים ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואצאפ למיניהן על פילוג ועוול כביכול שגורמת מפלגת 'יחד' בציבור החרדי.

אבל לרגע שכחנו שאנו מצווים על ככל אשר יורוך. ככל אשר יורו רבותינו. ולכל אחד יש רב, להם נשמע וכך נעשה, ולכל נערי הוואצאפ נאמר: חדל, הפסיקו לעקור את אמונת החכמים מדור העתיד.

צריך לומר רבותיי: מספיק! מספיק! כל ילד וצייצן-סיאמי שרק לפני שבועיים עשה בר מצווה ולמד משפט אחד בתורה, כבר מעז לפצות פיו בגדולי תורה.

מי אתם? מי אנחנו שנעיז לפצות פה על גדולי הוראה ועל גדולי דור?! אנשים שמינקותא כל חייהם תורה ורק תורה.

מחלוקות בעם היהודי היו תמיד, ממחלוקת בית שמאי ובית הלל, אביי ורבא, ובכל דור עד עצם היום (כמו המחלוקת הידועה על מרן הרב שך זצוק"ל לבין חסידות חב"ד שכל מחלוקתם הייתה לשם שמיים). ואילו כאן, אנשים בורים הלכו ודיברו על גדולי תורה ועל דעתם!

הגמרא במסכת סנהדרין אומרת: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא – לבד ממי שלא. ושואלת הגמרא: מי זה שלא? ומתרצת הגמרא: אפיקורס.

ומיהו האפיקורס?

זה שמבזה תלמידי חכמים, אותו אחד שאומר מה אהנו ליה רבנן. את המשפט הזה מסביר ה'מאירי' ואומר: אלו אותם אנשים שיושבים ומחליטים מי הם רבנן ומי הם לא רבנן! אותם אנשים אין להם חלק לעולם הבא! אותם אנשים לא נקראים "כל ישראל"!

אז אנא, אולי נעשה סטופ בזלזול בגדולי הדור? אולי נפסיק לדבר על רבותיהם של אחרים?

כל אחד יעשה כאשר הורו לו רבותיו, זה חד משמעית. אבל לא לזלזל בדעותיו ובגדולי הדור של אחרים.

"נשיכתם נשיכת נחש".

כמה אנשים סובלים על שזלזלו  ברבנים? כמה מחוסרי זיווג? כמה חשוכי ילדים.

האם זה לא מספיק כדי להרתיע?

לפני כל הודעה, לפני כל שיח בין חברים – תשקלו שוב בין דעותיכם לבין רבותיכם.

השאירו את המחלוקת אצלם!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.