פרה אדומה – וכיבוד הורים • פרשת השבוע עם הרב יעקב גלויברמן

בפרשת 'חוקת' מצווה אלוקים למשה רבנו על מצוות 'פרה אדומה' שהיא 'חוקה' על-שכלית – טורו השבועי של הרב יעקב גלויברמן

בפרשת 'חוקת' מצווה אלוקים למשה רבנו על מצוות 'פרה אדומה' שהיא 'חוקה' על-שכלית, כפי שהפרשה פותחת: "זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור". אפר הפרה האדומה היה מטהר את מי שנטמא על-ידי הטומאה החמורה ביותר-טומאת מת. מצווה זו מהוה סמל של המצוות שאינן ניתנות להבנה, והיא מכילה בקרבה ניגודים: מצד אחד הפרה האדומה מטהרת את הטמאים, ומצד שני היא מטמאת את הטהורים.

חכמינו זיכרונם לברכה מספרים על גוי בשם דמא בן נתינא, שחכמים רצו לקנות ממנו אבנים טובות לכהן הגדול, והמפתח היה מונח מתחת לראשו של אביו, והוא סרב להם משום שלא רצה להעיר את אביו משנתו. לשנה הבאה נתן לו אלוקים את שכרו, בכך שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, ושילמו לו חכמי ישראל בעדה, באותו סכום כסף שהפסיד בשעתו. נשאלת השאלה, מדוע קיבל את שכרו דווקא על-ידי פרה אדומה? אמר אחד הצדיקים על כך: התנהגותו של אותו גוי שהפסיד ממון רב, בשביל כיבוד אב, עוררה קטרוג בשמים. שכן, בסיפור הזה הוכיח אלוקים, שבעוד הגוי מסוגל לפזר הרבה כסף על מצווה אשר השכל מחייב אותה כמו מצוות כיבוד אב ואם, הרי שעם ישראל גדולים ממנו, שהם מסוגלים לפזר סכומים גדולים אפילו על מצווה כמו 'פרה אדומה', שאינה אלא חוקה וכלל איננה הגיונית.

 

חד וחלק: עושרו של הנפש טוב מעושר הממון.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.