פרוייקט הענק יצא לדרך מבית הרב פינטו – סיקור

שבועות ספורים בלבד לאחר ההכרזה על הקמת הקרן ע"י האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, והפרויקט קורם עור וגידים, כ-1000 אברכים מתוך כ-5500 אברכים שנרשמו, כבר נקלטו במערכת ויחלו לקבל מילגה חודשית, האברכים שהתקבלו מתגוררים בדרום ובצפון והם התקבלו לאחר שעברו את כל הקריטריונים שפורסמו ולאחר שהוכיחו שי להם 1000 ש"כ כנגד.

האברכים עברו את בדיקת משרד רו"ח שעבר ובדק את הפניות וכן ועדה של חמישה רבנים שבדקה את הכל.
קרן 'ברית אחים' תנוהל בידי הרב משה גולדשטיין ותעמוד תחת נשיאותו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.

הקרן כפי שנחשף נוסדה במפגש מיוחד שבמהלכו קיבלו על עצמם לשאת בעול הקרן 25 נגידים המשתייכים לחצר קודשו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו ובכך לסייע לביסוס מצבם הפיננסי של כוללים רבים בערי הארץ, שאינם עומדים בעול הכלכלי הכבד הכרוך בהחזקת האברכים.

קרן 'ברית אחים' תתמוך ב-2000 אברכים בשיטת המצ'ינג כאשר הכולל הנתמך מצדו יתחייב להעביר לכל אברך 1000 שקלים וסכום דומה יועבר לאברך בידי הקרן.
הקרן שנוסדה תתמוך באברכים המתגוררים בערי הפריפריה בצפון ובדרום, כאשר מטבע הדברים רוב רובם של הכוללים הנתמכים ישתייכו לבני עדות המזרח ובעלי תשובה שאין להם פטרונים וגב מוסדי וכלכלי ועל כן מתקשים במיוחד לשאת את עול הניהול הפיננסי הכבד הכרוך בהחזקת הכולל.
האברכים מצידם יתחייבו להקדיש מידי יום שעה בלימוד ספר הזוהר הק' כסדר הלימוד שתוקן ע"י האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, ואשר קנה לעצמו מקום של כבוד אצל אלפי יהודים אשר לומדים על פיו.

בנוסף ידרשו אברכי הכולל להקדיש מזמנם להתנדבות בת שעה בעמותות רווחה וחינוך בעירם, כדי להמשיך ביוזמת החסד בעיר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.