פרופ' אמיר ירון נמצא כשיר לכהן כנגיד בנק ישראל

לצורך בדיקת הנושאים שבתחום סמכותה פרסמה הוועדה בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג הודעה לציבור לפיה מוזמן כל אדם שבידיו עובדות העשויות, לדעתו, לסייע לבדיקת הוועדה, לפנות אליה לכתובת שנמסרה. הודעה זו הביאה לשתי השגות על המינוי, שאין עניינן בטוהר המידות. כן קיבלה הוועדה את תשובותיו של פרופ' ירון לשאלון שהכינה ואת קורות חייו, ובנוסף הופיע המועמד בפני הוועדה והשיב לשאלותיה.
לצורך גיבוש עמדתה זימנה הוועדה גם את ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל היוצאת, ושמעה את דבריה.
גם מכתבו של ראש הממשלה אל יושב ראש הוועדה בו פירט את דבריו לגבי המועמד, אף הוא היה לנגד עיניה של הוועדה.
לאחר בדיקת כל המידע החליטה הוועדה כי לא מצאה פגם בפרופ' אמיר ירון מבחינת טוהר מידותיו וגם לא מצאה פגם מבחינת טוהר המידות שבשיקולים שעמדו בבסיס ההמלצה למנותו לנגיד בנק ישראל.
הוועדה הודיעה על החלטתה לראש הממשלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.