פרוש: "בן גוריון אהב חרדים יותר מלפיד"(וידאו)

סגן שר החינוך פרוש בעת הצגת החוק המאפשר המשך תקצוב מוסדות הפטור: "לא ייתכן לשנות את מעמד מוסדות הפטור ולהפר את התחייבות מקימי המדינה" {לילה לבן בכנסת}

סגן שר החינוך מאיר פרוש הציג במליאת הכנסת מטעם משרד החינוך את הצעת החוק המאפשרת את המשך תקצוב מוסדות הפטור, שעם סגירת הגיליון עלתה לדיון וצפויה לעבור בקריאה ראשונה.

בפתח נאומו הסביר באריכות את נחיצות עצמאותו של החינוך החרדי. "הסיבה שאנו נזקקים לחקיקה בענין תקצוב מוסדות הפטור, עוד בתקופת שר החינוך גדעון סער, עמדת המשרד הייתה שמדובר בסמכות שיורית. המשרד הסתפק בתצהיר על הפיקוח וההתנהלות. המשרד התחייב להוסיף עוד מפקחים.

במקביל התקיימו בחירות, 'יש עתיד' קיבלה את משרד החינוך והשר הרים את הכפפה שנותנת סמכות לשר בחקיקה. היו תנאים, מבחנים, השאיפה הייתה להשוותם – בהדרגה – למוסד חינוך רשמי.

מזה 65 שנה, מקום המדינה, משרד החינוך הכיר במעמד מוסדות הפטור. שרים באו, כיהנו והתחלפו. הם הכירו במוסדות פטור. ואז באה 'יש עתיד' והציעה הצעת חוק, שגם כיום משרד החינוך טוען שהתנאים ש'יש עתיד' דרשה במסגרת הצעת החוק התגלו כקשיים.

זו לא שאלה של מחמירים ומקלים, יש עתיד מול יתר המפלגות. אלו 65 שנים של מדיניות שקולה ואחראית, ו – 18 חודשים של נסיון לכפות. והמשרד מכריז, שהתנאים גרמו לקשיים. המסקנה היא, ש'יש עתיד' הם חסרי נסיון. צריך לתקן את מה שהם עשו.

ומה יש עתיד עשו. הם נתנו פירוש חדש למושג מדינה יהודית ודמוקרטית. מה היה לפני קום המדינה, מי היה פה לפני העליה הראשונה, השניה והשלישית, לפני שהרצל חלם על תוכנית של מדינה. חיו פה יהודים חרדים, שבהנחיית הרבנים, קיבלו על עצמם, נדרים וסייגים גם ובעיקר בנושאי חינוך.

כאשר היישוב היהודי היה קטן יותר אותם יהודים התרכזו בעיקר בירושלים. לאחר שהוכרזה המדינה, במסגרת חוק חינוך חובה שנחקק בימים ההם, כפי שקבעו בחוק מעמד לארבעת הזרמים, דרשה אגודת ישראל בשם גדולי ישראל לקבוע מעמד מיוחד לאותם מוסדות שקיבלו את ההגדרה 'מוסדות פטור'.

היהודים שהסכימו לשלוח את ילדיהם למוסדות פטור, ידעו מראש שהם לא ייהנו מהתנאים והכספים שיכול לקבל כל ילד אחר הלומד באחד מהזרמים. זה היה מאבק עיקש שניהל אותו הרב יצחק מאיר לוין בהנחיותיו הברורות של הרב מבריסק.

קודם לכן, פעל גם הרב מבריסק שהמשלחת מטעם אגודת ישראל שהופיעה באו"ם לפני הכרזת המדינה, שכללה את הרבנים רוזנהיים, גודמן וסבי הרב משה פרוש, דרשו ואף השיגו החלטה של האו"ם וזו לשונה: "המדינה תבטיח חינוך לערבים וליהודים, בכבוד, לפי השפה והמסורת של כל אחד. הזכות של כל קהילה, או כל קבוצה מסוימת בתוך כל קהילה, להחזיק מוסדות משלהם לחינוך החברים שלהם בשפה שלהם – תוך מילוי דרישות חינוכיות בעלות אופי כללי שהמדינה יכולה לבקש – לא ייסתרו או ייפגעו".

כאשר בן גוריון ביקש להופיע באו"ם כמייצג כל היהודים בארץ ישראל, הוא נדרש להביא הסכמה של כל הארגונים הפוליטיים, הציבורים, ולכן הוא התחייב בפני אגודת ישראל שייצגה אז היהדות החרדית, על ארבעת הנושאים שידועים במסמך הסטטוס קוו, ובמסמך זה בן גוריון מתחייב שכל הורה יוכל לחנך את ילדיו לפי מצפונו ולפי אורח חייו.

איך, מאין יש להם ל'יש עתיד' את התעוזה לשנות, להפר התחייבויות של מקימי המדינה. בן גוריון אהב את החרדים יותר מאשר יאיר לפיד, אבל מעל לכל, בן גוריון הבין שהוא לא יוכל לכפות על אותם חרדים לשנות מהמסורת.

איך יש עתיד חשבו לכפות על יהודים שינויים בתכני הלימודים? זה הפירוש שלהם להגדרה של 'מדינה יהודית ודמוקרטית'?

ועוד באיזה דרך: דרך של שקרים. יש עתיד- כך נמסר לי, הפיצו סרטון, ובו נאמר בין היתר: " ממשלת ישראל החליטה לבטל את לימודי הליבה, זה אומר שקרוב למיליון אזרחים לא ילמדו, לא מתמטיקה ולא אנגלית, לא יצליחו לפרנס את עצמם ויחיו חיי עוני, יודעים מי יצטרך לפרנס אותם.? יודעים מי יסחוב אותם על הכתפיים כל החיים.?

זהו שקר גס. מיליון אזרחים לא ילמדו לא מתמטיקה ולא אנגלית, כל המחוז החרדי, כולו, אין בו יותר מאשר 420 אלף תלמידים, מתוך זה כ-50 אלף תלמידי מוסדות הפטור. אז היכן הם המיליון שלא יצליחו לפרנס את עצמם ויחיו חיי עוני, כתוצאה מחוק זה? איזו חבורה של שקרנים. אנחנו צריכים שאתם תפרנסו אותנו? אנחנו צריכים שתסחבו אותנו על הכתפיים כל החיים..?

אומר זאת שוב: אני למדתי במוסד פטור, אבי ז"ל היה 35 שנים חבר כנסת וגם הוא למד במוסד פטור, גם סבי ז"ל כיהן במשך 19 שנים כסגר"ע י-ם. לא הם, ולא כל הקהילה החרדית לא ביקשה ולא תבקש את העזרה שלכם. הם הסתדרו בלעדיכם ואין להם ח"ו במה להתבייש בדרך החינוכית המיוחדת שלה.

מאיר פרוש. צילום: פלאש 90
מאיר פרוש. צילום: פלאש 90

חוץ מאשר להסית נגדנו, חוץ מאשר להגדיל את השנאה כלפינו, לא הרגשנו שאתם קיימים.

ל'יש עתיד' יש 11 חברי כנסת. בדקתי היום, אין אחד מהם שהוא חבר כנסת בועדת החינוך של הכנסת. היכן הדאגה שלכם? חשוב לכם החינוך, תבואו לוועדות הכנסת. תפעלו, תשפיעו.

חשוב לכם החינוך? מדוע כאשר מליאת הכנסת מקיימת דיונים על לימודי ההסתה בבתי הספר, בחלקם, במזרח ירושלים, נגד מדינת ישראל, מדוע שמעתי רק חכי"ם, מהליכוד, מישראל ביתנו? למה לא התייצבתם כאן, כי זה לא עושה כותרות, כי זה לא נגד החרדים?

זהו אינו חוק על ביטול לימודי ליב"ה. זהו חוק המסמיך את השר לתקצב את מוסדות הפטור. כבר עם קום המדינה הודיעו אותם מוסדות פטור שהם לומדים במוסד תפילה, תנ"ך, תלמוד באידיש, עברית, חשבון, דקדוק, ניקוד בשפת הוראה עברית. חלקם הקפידו לציין שלומדים הכל בשפת האידיש.

הם גם דיווחו על מספר התלמידים שיש במוסד וכמה מורים מלמדים את התלמידים במוסד. היה גם דיווח כללי על ההכשרה של אלה שלימדו את הבנים, ואיזו הכשרה קיבלו המורות לבנות. היה גם דיווח על גובה שכר הלימוד, ולאלה מההורים שלא היה להם, אף את ילדיהם קיבלו ללימוד במוסד, והדיווח גם כלל את מספר שעות הלימוד בכלל ולימודי החול בפרט.

אני מספר לכם את כל זה כדי לומר שתמיד למדו במוסדות הפטור לימודי חול. הם לא חיכו לשום חוק של המדינה שאמר להם מה ללמוד. הם במפורש הסכימו לסבול במובן הגשמי, כי העיקר מה שהם חיפשו היה עצמאות החינוך.

כך נהגה איתם מדינת ישראל 65 שנה, והיום הכנסת מבקשת למחוק את ההתניות של יש עתיד, המבקשות לקשור בין התקצוב ללימודים. היום אנו מצביעים על חוק שנותן סמכות לשר החינוך לתקצב מוסדות פטור.

בסיום דבריו הודה לשר החינוך נפתלי בנט על ההנחיות שנתן לעובדי המשרד שכתוצאה מהן הצלחנו לחוקק את החוק המוצע באופן הולם וראוי וכפי שהשר מתבטא שכפיה זו לא הדרך אלא הוא שואף לדרך ההידברות. ​

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.