פרוש: "דאגתנו שלא תהיה התבוללות בעם היהודי"

סגן שר החינוך פרוש:
"דאגתנו היא בראש ובראשונה שלא תהיה ח"ו התבוללות בעם היהודי"

במהלך דיון בנושא החוק לחינוך נגד גזענות, אמר סגן שר החינוך ח"כ פרוש שגזענות היא מידה רעה, ועמד על כך שצריך לעמוד על המשמר בכל נושא ההתבוללות.

סגן השר פתח ואמר כי "ראשית כל, כיהודי שומר מצוות, אני רוצה לקבוע באורח החלטי – ביהדות קובע הכלל "חביב אדם שנברא בצלם", כלומר האדם הראשון נברא בצלם אלוקים, וכך גם צאצאיו. וישנן התבטאויות רבות של חכמינו, לפיהן כאשר גוי עושה רצון ה', כמעט אין גבול למדרגה שהוא יכול להגיע אליה. והרמב"ם בהלכות מלכים אפילו קובע "כל המקבל עליו שבע מצוות בני נח ונזהר לעשותן, הרי הוא מחסידי אומות העולם".

"ברור, מערכת היחסים עם גויים היא כידוע מורכבת מבחינה הלכתית, ולא כאן המקום לפרט אותה, אבל הכבוד האנושי, ההערכה, הרספקט, עומדים תמיד ביסוד ובתשתית של הקשר והגישה בין יהודים לבין נוכרים. לכן, לא צריך להטיף לחינוך נגד גזענות, כי גזענות היא תמיד מידה רעה, היא מגרעת, היא פסולת. גזענות היא זוהמה. עד כאן במישור הערכי הרעיוני".

בהמשך הרחיב סגן שר החינוך אודות הסכנה הטמונה בתופעת ההתבוללות. "בנושא הזה אולי אדם כמוני אומר זאת בצורה חדה יותר, נוקבת יותר, ברורה ובהירה, בהשוואה גם לציבורים יהודים שאינם מקפידים על קלה כחמורה, אלה שקרויים "חילונים". אבל אנחנו סבורים שצריכים לעמוד על המשמר שחוליות חלילה לא ינותקו מן השרשרת המובילה את עמנו עד הר סיני.

"אנחנו מבקשים לעמוד על המשמר שלא יבוללו חלילה את העם. כולנו יודעים בדיוק מה העם היהודי סובל בתפוצות כתוצאה מכך שאולי אין מספיק את המודעות, והממדים של נישואי תערובות מגיעים לעשרות-עשרות אחוזים. ויש בהחלט גם סכנה שכתוצאה מנישואי התערובת האלה, בעוד מספר שנים, אולי עשרות שנים, המושג הזה "העם היהודי", הקשר לעם היהודי, חלילה ייעלם. ולכן, אם אנחנו כאן, אנחנו ודאי צריכים לעמוד על המשמר, שחוליות חלילה לא ינותקו מן השרשרת שמובילה את העם שלנו עד הר סיני. וכמו שאמרתי, אנחנו מבקשים לעמוד על המשמר שלא יבוללו חלילה את העם, שלא יעודדו חלילה נישואי תערובות במישרין ובעקיפין.

"אנחנו מבקשים גם לעמוד על המשמר שמערכת החינוך הכללית לא תנתק חלילה את הנוער מיסודות מורשת ישראל סבא. אנחנו בהחלט מודאגים מכך שחלילה יכולה להיות התבוללות בעם. כמו שאמרתי, זה קורה בארצות ניכר, בחוץ-לארץ, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו נישואי תערובת, ואנחנו מאוד מחפשים דרך איך לחזק את המושגים האלה, כדי שזה לא יקרה.

"אנחנו גם עומדים על המשמר – בפרהסיה לפחות, לא קשור למשרד החינוך – שעם ישראל לא יבעט חלילה בכל היקר והקדוש במסורת, ואנחנו עומדים גם על המשמר שהשבת, שבת קודש, לא תירמס חלילה ברגל גסה בפרהסיה של המדינה.

"ולכן, אדוני היושב-ראש, יש לנו אם כן ויכוח פנימי בתוך הציבור היהודי, ויש לנו גם במקביל אמירה נחרצת לגבי גויי הארץ: איננו בנים לאותו עם. אבל עלינו לנהוג שוויון אזרחי, ללא הבדל או לאום. ואני אומר: אין, ולא תהיה, חלילה, גזענות אצלנו.

"בתלמוד ירושלמי, במסכת נדרים, אומר בן עזאי: ואהבת לרעך כמוך. זה ספר תולדות האדם. כלומר, כל בני האדם באים מעם אחד, ולפיכך אנחנו גם מצווים לראות את כל בני האדם כיצורי אלוקים. וציווי זה, של לראות את כולם כיצורי אלוקים, זה כלל גדול – כמו שאני אמרתי בראשית דברי ובאמצע, זה כלל גדול בתורת ישראל. גם אם אנחנו נאמר "אתה בחרתנו מכל העמים" – אבל: "חביב אדם שנברא בצלם", וכל אדם שנברא בצלם זכאי שיכבדו אותו, וצריך לכבד אותו".

[review]

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.