פשקווילים בירושלים כנגד מצעד התועבה

לאחר המתקפה כנגד הקהילה הגאה  מגיעים הפשקווילים שנתלו ברחובות ירושלים ובסמוך לבתי הכנסת בשכונות החרדיות, המכנים את המצעד  "תועבה", ואת אנשי הקהילה הגאה "רשעי עולם המבקשים לעקור את היהדות".

תחת הכותרת "נחלתי שמתם לתועבה" נקראים "מנאצי ה' ומחרפיו זוממים לערוך ביום חמישי את מצעד התועבה כאירוע בינלאומי ענק בחוצות ירושלים, לסאב ולחלל את עיר הקודש, וזאת בתמיכת העירייה ומימון השלטונות".

בפשקוויל מתבקש הציבור החרדי להגיע לכנס "מחאה וזעקה אדיר ומעמד תשובה", בהשתתפות גדולי התורה וחשובי הרבנים. במסגרת הכנס, נכתב בפשקוויל, "נביע במחאתנו את זעקת ליבנו על חילול שמו הגדול ותורתו בידי רשעי עולם המבקשים לעקור את היהדות".

בסוף הדברים מביא הפשקוויל ציטוט מתוך "קריאת קודש למחאה גדולה שיצאה בשנת תשס"ז", עליה חתום בין היתר הרב אלישיב ז"ל והרב עובדיה יוסף ז"ל. שם נכתב כי "שמועה שמענו ותרגז הארץ מקול המון רשעים אשר זוממים לטמא את ירושלים עיר הקודש פלטרין של מלך בתועבה וכיעור מהגרועים שבאומות העולם, אוי לאוזניים שכך שומעות ואוי לנו שכך עלתה בימינו, וכבר הזהירה התורה על חומר התוצאות".

בקריאה גם התבקשו התושבים החרדים המתגוררים בירושלים "למחות נגד התועבה בכל מקום ובפרט בירושלים". בסופה אף אזהרה מפורשת: "ארץ ישראל תקיא את הנמנעים מלמחות על התועבות כמו את החוטאים עצמם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.