"פתח חקירה פלילית נגד רה"מ על הקשרים עם בזק"

התנועה לאיכות השלטון קוראת ליועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בגין השמטה לכאורה של קשריו הקרובים עם מר שאול אלוביץ' משאלון לגילוי ניגוד עניינים עליו חתם בעת כניסתו לתפקיד שר התקשורת

התנועה לאיכות השלטון קוראת ליועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בגין השמטה לכאורה של קשריו הקרובים עם מר שאול אלוביץ' משאלון לגילוי ניגוד עניינים עליו חתם בעת כניסתו לתפקיד שר התקשורת, אשר לא אפשרה מניעה מראש של הענקת הטבות לכאורה שלא כדין לחברת "בזק", תוך פגיעה באינטרס הציבורי ובאמון הציבור.

לטענת התנועה, דו"ח מבקר המדינה שפורסם החודש מעלה חשש מהותי לקיומם של ניגודי עניינים בקרב בכירי משרד התקשורת, אשר לכאורה הובילו לקבלת החלטות המיטיבות עם חברת "בזק" ובעל השליטה בה – מר שאול אלוביץ', לו קשר חברי קרוב למר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ובתקופה הרלוונטית גם שר התקשורת.

במהלך כל התקופה מאז החל לכהן כשר התקשורת, ועד למועד החתימה על הסדר העניינים נוסף ביוני 2016, מר בנימין נתניהו היה מעורב, כך פורסם בדו"ח, במספר רב של עניינים שיש להם קשר ישיר ועקיף לחברת "בזק".

עצם אי-הגילוי על אודות הקשרים הללו בשלב זה, החתימה על השאלון תוך השמטתם וכן כהונה של כשישה חודשים בתפקיד תוך הסתרתם, כשברקע עולים החשדות במשרד התקשורת ובבזק – כל אלו מעלים חשש כי הסתרתם הייתה מכוונת, באופן שעלול לעלות כדי עבירת מרמה והפרת אמונים. בנוסף, יתכן אף שבחינת הדברים תעלה כי הסתרת היחסים סייעה לקבלת טובת הנאה באופן שעולה כדי קבלת דבר במרמה .

אין חולק, כי לאור הידידות המתוארת לעיל, כפי שפורטה בהרחבה בהסדר ניגוד העניינים המעודכן, היה מר בנימין נתניהו שרוי לכאורה בניגוד עניינים חמור, כאשר מחד עומד האינטרס הציבורי, ובראשו שוק תקשורת חופשי ותחרותי ומאבק בריכוזיות הנוכחית בשוק, אשר שליטת "בזק" מהווה גורם עיקרי לה; ומאידך, עמדו האינטרסים של חברת "בזק" ומר אלוביץ', שביקשו לשמר את מעמדה המונופוליסטי של בזק.

עצם העובדה כי ראש הממשלה לא דיווח על קשריו כאמור, עלולה אף היא להוות עבירה פלילית, כמפורט לעיל – וזאת אף במנותק מחשדות לקיומן של עבירות נוספות וקשורות למסכת האירועים שצפה ועולה בתקשורת בימים האחרונים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.