צביעות מכובדנו הקורא "רבינו" דוד סתיו / הרב דרוקמן

מכובדנו הקורא רבינו דוד סתיו, אל תיפול ברוחך. אתה יושב ב"ה לכאורה על הרבה כסף. ועם כסף תוכל לקנות לאט, לאט אבל כמעט בטוח, את כולם. וכבר ראינו תצלומים של יהודים חרדים אי שם בעולם, שערכו לך קבלת פנים מפוארת ואף שיתפו איתך פעולה בהקמת מוסד שלך בעירם לבירורי יהדות. כן, מסתבר שיש גם יהודים חרדים, שמוכנים לסמוך על תחקירי היהדות נוסח 'צוהר'.

הוי, שוב – הצביעות הצביעות

עשרים ושתים שאלות שאלו את הרבי בעל התניא בעת מאסרו במהלך החקירה והדרישה בבית הסוהר "טייני-סובייט" שבפטרבורג (לניגרד), מהן: על ששינה את נוסח התפילה, על ענין החסידות, על שבדרושי החסידות מבואר ש'מידת המלכות' היא בחינה אחרונה ונקראת 'ארץ', והרי זה השפלה לענין המלוכה, על הכסף שהוא שולח לארץ ישראל, שהמלשינים אמרו על זה שהוא שולח שוחד לשולטן הטורקי, ורצונו למרוד במלכות, וכדומה. השאלה האחרונה הייתה על מה שכתב בספרו ה"תניא", בסוף פרק א', שהנפש החיונית שבישראל היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, "מה שאין כן נפשות אומות העולם הן …….".
על עשרים שאלות השיב הרבי בעל פה תשובות מפורטות בטוב טעם ודעת, והתשובות נתקבלו ברצון. על שאלה אחת, השאלה בענין 'מידת מלכות', נתן הרבי תשובה ארוכה בכתב, ואחרי שתורגמה לרוסית על ידי שני צנזורים, נתקבלה אף היא ברצון.
וכשהגיעו לשאלה האחרונה, על דברי ה"תניא" הנ"ל בסוף פרק ראשון, לא השיב מאומה, אלא שתק, ופניו היו שוחקות. ואותה השתיקה עם הפנים השוחקות קבלו השרים החוקרים בתורת תשובה, ולא שאלו יותר.
לאחר שנשתחרר, אמר הרבי למקורביו, שכוונתו הייתה להגיד: הלא תראו, שעל כל עשרים ואחת השאלות השבתי כהוגן, ונוכחתם אפוא לדעת, שדברי הם אמיתיים ונכונים. ואם כן, כשאשיב לכם על השאלה האחרונה ודאי שתיווכחו לדעת שגם דברי בנוגע לנפשות אומות העולם הם נכונים, ולמה לכם אפוא הבירור הזה? הלא מוטב ששאלה זו תישאר בלי תשובה…ואמר הרבי, שהשרים החוקרים הבינו היטב כוונתו, והסכימו אף הם לכך .
ובבוא הרבי לביתו אמר דרוש על הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך ", ואמר ששמחה ממתקת את הדינים, ואחרי כן אמר, שדבר זה ששמחה ממתקת דינים ראה בחוש ב"טייני-סובייט" בפטרבורג ונתכוון בזה לאותן הפנים השוחקות.
(הגרש"י זווין, סיפורי חסידים, מועדים).

מה לפתע נזכרתי בשלהי חודש מנחם אב על סיפור הקשור עם אדמו"ר הזקן בעל התניא שהתרחש בכלל בי"ט כסלו (חג גאולתו ממאסר) החורפי?

הנראה לפני עניות דעתי הקלושה, שיש מאמרי ופתגמי רבותינו ז"ל ש"שכל של גוי" (כולל גם יהודים בעלי 'שכל' כזה) לא מסוגל להבין. זה מסוג הדקויות שרק תלמיד חכם יהודי יכול להבין. בהבנה מגושמת ו'מרובעת' יכולים הדבר להיות מוגדרים כ'גזענות'.

אולי, לפיכך, גם רבנו בעל התניא במקום להשיב עניינית, הסתפק בחיוך שהיה רב משמעויות.

ללמדך, שלהעביר לידיעת אומות העולם מושגים הלכתיים דקים, כולל לפרסם אותם בקרב "אל זר אשר בקרבך" הלא הם אחינו-מנדינו מבקשי היפך טובתנו – גובל הדבר ממש בחוסר אחריות. וזאת, בלשון המעטה.
רבות דובר בשנים האחרונות על האיסור של " התגרות באומות", ומשום הכי היו גם היו מי שטענו שמשום איסור "ההתגרות" אין להתנחל בישובים יהודיים שמעבר לקו הירוק.
מה זה אם לא 'התגרות' – לפרסם בשער בת רבים התבטאות של ר' בנצי גופשטיין על דבר 'שריפת כנסיות', ובמיוחד שגם הוא עצמו טוען שלא התכוון למעשה בפועל.

בהכרח זה מזכיר עובדה קומית ששמעתי, על פלוני, שמאד כעס על אלמוני על שזה האחרון נוסע בשבת.
מרוב כעס, מוטיבציה ורצון לתפוס בידיים את העבריין מחלל השבת, נכנס, לא פחות, הראשון ל..רכבו בעיצומה של שבת קודש, לחץ על דוושת הגז , והחל לדלוק תוך כדי חילול שבת, אחרי רכבו של המחלל שבת.
הנה כי כן; חילול שבת כחלק ממחאה על חילול שבת.
ובנידון דידן; מחאה על 'התגרות באומות', באמצעות פעולה שמזמינה 'התגרות'.

* * * * *

ואם תמצי לומר, זוהי בדיוק נשמת אפה של התקשורת כיום:

פלוני שיחרר אמירה, שלדעת התקשורת עלולה לגרום ל'הסתה'.

במקרה שכזה, מה צריך השכל הישר לומר? להמעיט את האפקט של אותה אמירה. קרי, לצמצם את פרסומה בציבור.

מה עושה התקשורת הצבועה: יוצאת, תוך כדי גלגול עיניים מתחסד, ותוקפת את אותה אמירה אומללה ובעיקר, כמובן את האומר, ומעתה, אותה פליטת פה שהיסבה את תשומת ליבם של בודדים בלבד – הפכה לנחלתם של מיליוני בני אדם בכל רחבי תבל!

אלא, מה האלטרנטיבה המוצעת: פשוט לשתוק.
ברם, כידוע לכל בר בי רברבן (לא טעות) דחד יומא; המושג 'שתיקה' אינו קיים על המדף של חנות המכולת הישראלית.

האם "כולם אהובים כולם גבורים כולם קדושים" ? – מסופקנו, אבל זה ש"כולם פותחים את פיהם" – זה ודאי.

* * * * *

ארץ רעשה, כאשר שדרן רדיו 'קול חי' אבי מימרן, בייש ברבים את ראש רבני 'צוהר' תוך כדי ראיון תקשורתי. הוא האשים את ר' סתיו שהוא דמגוג ואף אמר לו שהוא לא רב.
באמת לא יפה.

אבל רוצה אני בזאת לפתוח צוהר וחלון לתודעתם של אותם רבנים.

מיליוני שקלים הושקעו בזמן האחרון, על ידי אותו ארגון צוהר במטרה להשחיר את פניהם של כלל רבני ישראל.

ובדידי הווה עובדא; כששאלתי את רשם מחלקת נישואין, מדוע התמעט מספר הזוגות המבקש שאערוך להם חופה וקידושין – קיבלתי את התשובה, כי תעמולת צוהר חלחלה לתודעת הרבה צעירים וצעירות ישראלים, כי רק רבני (רבניות) מסבירי פנים לכלל ישראל, ולפיכך הם מעדיפים את צוהר.

לא משנה, שבאותה מחלקת נישואין לא התקבלה במשך הרבה שנים אפילו תלונה אחת לרפואה על טיפול לא מתאים, על יחס לא הולם, לא משנה כי הזוגות הצעירים מתקבלים בסבר פנים יפות, ואיש גם לא תובע מהם תשלום מעבר לאגרה הרשמית, אבל בשל העובדה, כי צבע הכיפה של אותם רבנים שונה מצבע הכיפה של 'צוהר' – הופכים אותם רבנים באבחת מקלדת לחשוכים ומפחידים.

לא משנה העובדה, כי אחת מהזדמנויות הפז שיש לרב מקומי ליצור קשר עם תושבי מקומו הלא- דתיים – זה באמצעות החופות שהוא עורך להם. אבל לא זה באמת מה שמעניין ומטריד את רבני 'צוהר'.
ריבוי השפע הפיננסי, לך תדע מהיכן, לו הנ"ל לכאורה זוכים, מעלה יותר מחשד, כי חברו אליהם גורמים פנימיים או חיצוניים אשר מגמתם לקעקע את הדת והרבנות בישראל. רב זקן מחשובי העדה הזהיר השבוע כי התנהלות 'צוהר' ובמיוחד לאחר הכרזתם כי הם עומדים להקים מוסד גיור אלטרנטיבי לרבנות הראשית – תביא לרפורמה.

יש לי חדשות עבור אותו רב נכבד: זה לא יביא לרפורמה – תופעת צוהר היא גופא רפורמה, ואף גרועה מרפורמה, כי זו רפורמה באיצטלא של אורטודוקסיה. דיי אם נזכיר את העובדה כי אחד מהרבנים העומדים מאחורי רעיון הגיור האלטרנטיבי', והוא גם ראש 'ישיבת הסדר' ידועה – הוא זה שעמד, ממש לא מכבר, בראש קבוצת רבנים מהחוג הזה שהתפארו בכך שהשיגו מקורות כספיים לשיפוץ ..כנסיה בטבריה.
לא ידוע , אפוא, כי לאחר שהשדרן ברדיו קול חי תקף חזיתית את ראש 'צוהר' ר' דוד סתיו – כי נגמרו ניירות הטישו במרכולים. לא נראה שיודעי דבר מתרגשים במיוחד.
להטיח מעל גלי האתר בשידור חי ולהאשים "רב בישראל" שהוא דמגוג ועוד להגיד לו שאיננו – פאסט נישט, אבל, דומני, שגם לא בדיוק יפה להוציא לעז ולבייש עשרות עשרות רבנים בישראל לא חובשי כיפות סרוגות ולא נועלים 'סנדלים תנכיים'. אינני יודע חשבונות שמים, אבל איך אפשר לא להימלט מהמחשבה אודות מאמר רבותינו במסכת אבות "על דאטפת אטפוך"; העלבתם, הוצאתם דיבתם רעה של רוב רבני ישראל, מה כי תלינו כי באותה מידה מודדים לכם?

אבל מכובדנו הקורא רבינו דוד סתיו, אל תיפול ברוחך. אתה יושב ב"ה לכאורה על הרבה כסף. ועם כסף תוכל לקנות לאט, לאט אבל כמעט בטוח, את כולם. וכבר ראינו תצלומים של יהודים חרדים אי שם בעולם, שערכו לך קבלת פנים מפוארת ואף שיתפו איתך פעולה בהקמת מוסד שלך בעירם לבירורי יהדות. כן, מסתבר שיש גם יהודים חרדים, שמוכנים לסמוך על תחקירי היהדות נוסח 'צוהר'. איי, מה שחופן דולרים או 'גריבות' אוקראיניות יכולים להשפיע ולפעול.

אחד ממייסדי תנועת 'המזרחי' שהגה בשעתו תכנית להקמת 'סנהדרין' – במענה לשאלה הכיצד הוא יגייס לסנהדרין שלו דיינים "רודפי בצע" כפי שהתורה דורשת? הוא השיב: "בעזרת כסף נשיג הכל"…

* * * * *
"באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה"; וכבר אמר הבית ישראל' מגור זצוק"ל, כי בהגיע אלול צריך 'להוריד מעשר' מהבהמה – להמעיט ולצמצם את ה'בהמה' שבתוכנו (ה'אייגענע בהמה'). הבהמה המהלכת על ארבע רואה אך את העשב, האדם המהלך על שתיים רואה גם את השמים. היינו, קצת להינתק מהעשביות הארצית, לשאת עיניים למרום – ויותר לזכור שיש בורא עולם. במילים פשוטות: קצת יותר יראת שמים. אלול בפתח!

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.