צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלנים בשנים האחרונות

"המהלך להגברת השקיפות מצטרף לשורה של מהלכים שעשינו בשנה האחרונה למאבק במכת תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל שגורמת למותם של עשרות עובדים"

שר העבודה והרווחה חיים כץ יזם מהלך נוסף למאבק בתאונות הבנייה ולהגברת השקיפות באשר למצב הבטיחות באתרי הבנייה וסיכם עם משרד המשפטים על פרסום צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלניים בחמש השנים האחרונות.

המשרד מפרסם רשימה פתוחה לעיון הציבור של כ-700 צווי בטיחות שהוטלו במהלך 5 השנים 2016-2012 בעקבות הפרות בטיחות בולטות כגון, אי מינוי מנהל עבודה, שימוש במכונת הרמה ללא תסקיר בדיקה, עבודה בקרבת קווי חשמל, ליקויי בטיחות בלוח חשמל, ליקויים רבים, אי הודעה על פעולת בניה, ליקויים בהבטחת אי התמוטטות צדי חפירה שעומקה עולה על 1.20 מטר, העסקת נער בעבודה בגובה, אי גידור /גידור לא תקין (כדוגמת פתח ברצפה שאינו מגודר, משטחי עבודה וכיו"ב). בכך ייושם באופן מיטבי עיקרון השקיפות.

בשנה האחרונה, פועל משרד העבודה והרווחה להגברת השקיפות ולהרחבת יריעת הפרסום של צווי בטיחות שהוטלו על קבלנים בתקופה 2016-2012, זאת משום שהדבר מקנה תיעוד על היסטוריית השקעת הקבלנים בבטיחות ותרבות בטיחות בעייתית הנהוגה בחברות אלה במשך שנים.

מהלך זה זכה באחרונה לאישור ממשרד המשפטים, בכפוף לגיבוש קריטריונים לפרסום צווים שניתנו לקבלן, מקום בו ניתנו צווים מרובים לקבלן, שמהם ניתן ללמוד על התנהלות בעייתית נמשכת מטעמו ולא על מעידה חד פעמית. אישור זה מספק פתרון לדרישה החוקית למהלך פנייה נרחב לקבלת אישור פרסום המידע מאלפי קבלנים.

שר העבודה והרווחה, חיים כץ: "המהלך להגברת השקיפות מצטרף לשורה של מהלכים שעשינו בשנה האחרונה למאבק במכת תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל שגורמת למותם של עשרות עובדים ופציעתם של אלפים נוספים ומביאה להוצאה ממשלתית מיותרת של מיליארדי שקלים בשנה ולפגיעה בחוסנו של המשק. הקבלנים צריכים לקחת אחריות ולשפר את תנאי הבטיחות ולשמור על חיי אדם, כדי לעצור אחת ולתמיד את הקטל באתרי הבנייה"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.