מתי יוצא צום גדליה?

תענית זו נקבעה לציון רצח גדליהו בן אחיקם, שהיה נציב על יהודה – זמני כניסת ויציאת הצום, והלכות

צום גדליה (גדליהו) הוא יום תענית ביהדות החל בג' תשרי, יום לאחר ראש השנה. צום גדליה הוא אחד מארבעת ימי הצום.
תענית זו נקבעה לציון רצח גדליהו בן אחיקם, שהיה נציב על יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון, ומותו סימל את סופו המוחלט של הישוב היהודי בתקופת בית ראשון.

בתלמוד הבבלי, מסכת ראש השנה, נאמר: "צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו."[4]

מותו של גדליה

לאחר כיבוש ממלכת יהודה בידי הבבלים, הוגלה רוב העם היהודי, ובמיוחד נכבדי העם, לבבל, ואילו בארץ נשארו מעטים מדלת העם, ששימשו כורמים ויוגבים. נבוכדנצר השני, מלך בבל, הציב את גדליה בן אחיקם לשליט על שארית הפליטה אשר נותרה בארץ יהודה. גדליה אסף והנהיג את כל פליטי החורבן, ושכנע את יושבי יהודה לאסוף את היבולים, ואף קיבל גיבוי מירמיהו הנביא שהצטרף אליו למצפה.

כפי שמתואר בספר ירמיה, גדליה נרצח בידי קבוצת יהודים בהנהגת ישמעאל בן נתניה, שהיה נצר לשושלת המלוכה. הוא הוזהר על הצפוי להתרחש מפי נאמניו, מפקד הצבא יוחנן בן קרח ואנשיו, שהזהירו אותו מפני ישמעאל. יוחנן אף ביקש כי גדליה יקדים להורגו בפעולת מנע, אך גדליה לא האמין לו וסירב להצעתו. גדליה נרצח כשישב במצפה (כנראה נבי סמואל של היום), ואיתו נטבחו גם תומכיו ואף החיילים הבבליים שהיו מוצבים שם. הרצח שנעשה בעיצומה של סעודה שערך גדליה לישמעאל בן נתניה ואנשיו, נעשה בהכוונת בעליס מלך עמון.

ברצח גדליה בא הקץ לקיומה של אוטונומיה יהודית בארץ ישראל לאחר חורבן הבית הראשון. הרצח גרם לדלת העם, שהיו תחת ממשלתו של גדליה בן אחיקם, להתפזר. מקצתם ירדו למצרים, מחשש לתגובת הבבלים. בכך הושלם חורבן בית הראשון, ולא נותרה כל ריבונות יהודית בארץ ישראל למשך שבעים שנה, עד ימי שיבת ציון.

הלכות הצום:

הצום מתחיל בעלות השחר

במשך הצום אין אוכלים ושותים דבר.

יש אמירת סליחות מיוחדת לצום גדליה. כמו כן מוסיפים בתפילת שמונה עשרה את תפילת "עננו", וקוראים בתורה את "ויחל משה".

שעות כניסת ויציאת הצום:

ירושלים: 4:49 – 19:12

תל-אביב: 4:45 – 19:10

חיפה: 4:49 – 19:12

באר-שבע: 4:52 – 19:11

מודיעין עילית 19:17

חיפה 19:18

אשדוד 19:18

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.