צו הפקעת ציון הרשב"י שגזר לפיד עובר להכרעת בג"צ

בג"צ יכריע סופית בתביעה לביטול צו הפקעת אתר ציון הרשב"י במירון עליו חתם שר האוצר לשעבר יאיר לפיד

מאמץ משפטי וציבורי מתקיים לביטול מורשת לפיד סאגת הפקעת אתר הציון הקדוש של הרשב"י במירון הנמשכת מזה מספר שנים עומדת כעת לקראת השלב האחרון במאבק. בחודש הקרוב עומד בג"צ לדון בתביעת ההקדשות בעלי הקרקע בטאבו מזה שנים רבות ועוד לפני קום המדינה, לביטול צו ההפקעה עליו חתם בזמנו שר האוצר לשעבר יאיר לפיד, במסגרת מלחמתו בכל הקדוש והיקר ליהדות.

כזכור, משרד האוצר בזמנו הוביל מהלך השתלטות על אתר הציון הקדוש באמתלאות שונות ומשונות, שאינן מתקבלות גם על אנשי המקצוע האובייקטיבים. משפטנים בכירים בעולם המשפט אף הנפיקו חוות דעת משפטיות כי ההפקעה נוגדת את זכויות האדם, זכויות יסוד וחופש הדת, ואילו ההפקעה הייתה נעשית ע"י כל מדינה אחרת בעולם הייתה קמה קול זעקה גדולה גם ע"י ראשי מדינת ישראל.

אתר הציון הקדוש במירון מוכר ומוגדר גם מבחינה חוקית כ'מקום קדוש' עוד מתקופת השלטון הבריטי, וממילא מוגן ע"פ החוק הבינלאומי מניסיונות השתלטות של השלטונות, כך שלמרות הטקטיקות אותן נקטו פקידי הממשל אנשי לפיד וליברמן בהפקירם את הסדר הציבורי בסביבת הציון, במטרה להבאיש את שמם של ההקדשות המתחזקים את המקום הקדוש במסירות במשך מאות שנים, כאילו ובידיהם יש את הכוח המשטרתי והמשפטי לטפל בתופעות שוליים באזור, עדיין ההפקעה נוגדת את זכויות האדם והחוק הבינלאומי, ואדרבא, תתכבד משטרת ישראל ושאר שלוחות השלטון ויבצעו את תפקידם כראוי.

גדולי ישראל הזדעזעו מניסיונות ההשתלטות, אשר אין ספק כי במידה וחלילה הציון הקדוש יעבור לידי המדינה, תהיה פגיעה אנושה בקדושת וצביון המקום, כפי שיאיר לפיד עצמו כתב בצו ההפקעה כי אחת ממטרות המדינה היא לפתח את "התיירות" במקום קדוש זה.

בפרט לאור הניסיון המר במקומות הקדושים הנמצאים בידי מדינה, אשר מטבע הדברים מחויבים על פי החוקים 'הנאורים' לאפשר להמוני תיירים מכל העולם לבקר בהם כ'אזורי תיירות' בפריצות נוראה, וכן לאפשר רח"ל את חילול הקודש ע"י הרפורמים וארגוני נשות הכותל למיניהם, או כמרים ואנשי דת רח"ל כפי שמתרחש בקבר דוד המלך וקבר רחל.

ב'דעת תורה' עליו חתמו גדולי ישראל זצ"ל מכל החוגים ובראשם: הגרי"ש אליישיב, הגר"ש וואזנר, הגרמ"י ליפקוביץ, הגרח"פ שיינברג, אליהם הצטרפו גדולי ישראל שליט"א: הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי, הגר"ש אויערבאך, ועוד, נכתב: "הנה שמענו בחרדה שהשלטונות רוצים להשתלט על אדמת קודש מקום מנוחת התנ"א רשב"י זיע"א באתרא קדישא מירון ת"ו, ולזאת מתכוננים להפקיע ולבטל את ההקדש ולהעביר את בעלות המקום לידיהם היל"ת."

"אשר על כן באנו בזה לגלות דעת תורה שעל פי דין תורתינו הקדושה, מקום קדוש זה המשמש לתפילה ולעבודת השי"ת הוא בגדר נכסי הקדש, כאשר היה מאז ומקדם מתקופת האריז"ל והבית יוסף במשך מאות בשנים, וברור שאסור ע"פ דין להעבירו לידיים זרות ורחוקות מרוח ישראל סבא, ושר תוצאות מהלך כזה מי ישורנו ה"י, ומוטלת חובה על כל מי שהיכולת בידו לעשות כל טצדקי לבטל את הדבר ושלא יצא אל הפועל ח"ו".

בפסק הלכה עליו חתמו הרבנים הגאונים שליט"א: רבי שלום כהן, רבי שלום בעדני, רבי משה צדקה, רבי בן ציון מוצפי, רבי דוד בצרי ורבי ראובן אלבז, כתבו: "על דבר שמועה לא טובה כי באה, אשר השלטון רוצה להפקיע את הציון הקדוש של הרשב"י וסביבותיו, מידיהם האמונות של ההקדשים המנהלים את המקום זה מאות בשנים, מאז תקופת המקובל הקדוש מהר"א גאלאנטי זיע"א שבנה את המקום בקדושה וטהרה – במטרה להפוך את המקום ח"ו לאתר תיירות."
"אוי לנו שקודש הקדשים, אשר גדולי עולם מדורות עברו, רעדו וחרדו לגודל קדושתו, ייהפך ח"ו למערת פריצים, וייצרו צעדיהם של החרדים לדבר ה' הפוקדים את המקום בכל ימות השנה, לשפוך שיחם ויהבם בפי בורא עולם."

"אנו מוחים נמרצות נגד מגמה זו, ודורשים בכל תוקף לבטל את ההפקעה השרירותית, וכל מי שידו במעל לא ינקה, כי פוגעים בזה בהאי תנא אלקי המרגיז ממלכות". ע"כ לשון קדשם.

נציגיהם של גדולי ישראל המרכזים את המאבק, מסרו כי כעת לאחר נפילת השלטון הקודם שבלט בעוינותו לדת ישראל, וכניסת המפלגות החרדיות לעמדות מפתח בקואליציה, הינם סמוכים ובטוחים בכוחו של הרשב"י כי למרות שכבר אוחזים בסוף הדרך ממש, לפני הערכאה האחרונה, בכ"ז תתבטל הגזירה הקשה, כחלק מביטול 'מורשת לפיד'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.