צמצום מועצת הביטוח הלאומי מ-56 חברים ל- 19 בלבד

השר חיים כץ: ״מדובר במהלך שיגדיל את
האחריות והמחויבות של חברי המועצה, יהפוך את גודל הדירקטוריון להגיוני ויסייע בשיפור השירות לאזרח״.

חוק הביטוח הלאומי קובע כי הרשות העליונה של המוסד לביטוח לאומי הינה המועצה ותפקידיה הינם, בין היתר, לפקח על פעולות המוסד לביטוח לאומי והנהלתו ולייעץ לשר בענייני חקיקה ועוד.

ועדת העבודה והרווחה אישרה היום להקטין את מספר החברים שממנה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המורכבת מנציגי מעסיקים, נציגי עובדים, נציגי ממשלה ונציגי ארגונים שונים הנוגעים לתחום ל- 19 במקום 56, וזאת מאחר שמועצה בת מספר רב של חברים אינה ממלאת את תפקידה באופן יעיל. צמצום גודלה של המועצה ושינוי הרכבה הוא הכרחי על מנת שהמועצה תהיה גוף יעיל שיפקח על פעילות המוסד לביטוח הלאומי ותמלא את תפקידה על פי החוק. ההרכב המוצע שומר על הייצוג ההולם של כלל הגורמים והמגזרים הרלוונטיים בהם נציגי ממשלה, נציגי עובדים, נציגי מעסיקים ונציגי ארגונים שונים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.