צפו: רבי דוד אבוחצירא מחלק ערק

מאות מתושבי נהריה השתתפו בהילולת בעל ה'אביר יעקב' זצ"ל, במהלך ההילולה חילק המקובל הצדיק רבי דוד אבוחצירא ערק לנגידים שהשתתפו בסעודה. צפו

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הנה האמת הנצחית מול האוירה הכפרנית המוחדרת ע''י משרד החינוך - דהיינו משרד השמד. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה-ישנה החודרת לתוך מחנינו, של הדחקת סיפורי מסירות נפש אמיתיים של כל הדורות שעליהם גדלו כל הדורות להלכה ולמעשה, ונשמעת הטענה ש[ח"ו] לא לספר זאת לפחות בגיל הרך משום שזה אכזריות במקרה הגרוע (של קלקול האומר) או שלפחות זה קשה הבנה לגיל הרך (במקרה שהאומר לא נתקלקל לגמרי), ולצערינו הרב טענה זו הולכת ותופסת מקום בלבותינו בפרט אצל החרדים יותר ויותר, ולא חלי ולא מרגיש שזוהי דרך הרסנית שמגיעה מאפיקורוסים גמורים ומקומות פסולים ביותר. הם דורשים מהחרדים לא לספר על בריאת העולם ע"י הקב"ה, דור המבול, דור הפלגה, אברהם אבינו, חנה ושבעת בניה, מעשה דר' אמנון ממגנצא, יציאת מצרים, ועקידת יצחק, וכו' הרי עוד יתכן שיגיע היום והם ידרשו שלא לבאר את פרשת קריאת שמע, על פי פירוש חז“ל 'בכל נפשך' - אפילו הוא נוטל את נפשך! ובתוך עמנו אנו יושבים ואין אנו מנותקים מהנעשה והמתרחש בארצנו בשנים האחרונות, הגמ' אומרת שהעוון הגדול ביותר שאין לו כפרה רק מיתה, זה עוון חילול השם, וידועים דברי רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה שעל עוון חמור זה ישנו רק דרך הצלה אחת והוא קידוש השם גדול, המכפר על חילול שמו יתברך. אנו חיים בתקופה שכבוד שמים מחולל ר"ל בראש כל חוצות, פורקי עול בלבושים שונים רודפים את התורה ואת לומדיה; שבת קדשנו נרמסת ונדרסת ברגל גאוה בהיקף חמור ביותר וחסר תקדים; מזייפי היהדות ומסלפיה באמצעות מקום המשפט, שם הרשע פוגעים, בכל היקר והקדוש לנו מדורי דורות, ובכללם חילול המקום הקדוש ביותר שממנו לא זזה שכינה מעולם; פגעי הטכנולוגיה הורסים כל חלקה טובה ומטמאים את פלטרין של מלך; השכם והערב נשמעים דברי חירוף וגידוף ר"ל, וכולנו החרדים מהקטרוגים ח"ו על עם ישראל בארץ הקודש השרוי בסכנות חמורות. ...בשעה קשה זו לישראל יש חיוב על המנהלים/ת והמחנכים/ת של צאן קדשים דור העתיד דורו של משיח, לתרום את חלקם בהרמת כבוד שמים וקידוש השם שיכפרו ויגנו על כלל ישראל, וזאת על ידי מתן חינוך "תורתי אמיתי" לילדי ישראל, אותם הם מחנכים ומעצבים כשותפים להקב"ה ביצירת האדם ובבניית קומתם ודמותם הרוחנית. החינוך שלנו מושרש ונטוע עמוק במסורת עתיקת יומין שקיבלנו מסיני דור אחר דור מאבותינו ורבותינו, הוא קידוש השם הגדול בעולם, למראה רבבות רבבות ילדי חמד, בהם גם רבים המגיעים ממשפחות המנותקים מכל זיק של יהדות, שתולים בחצרות בית ד', אלו הם בתי הספר כפי שנאמר במ"ר, עד שכל רואיהם מביטים עליהם בגאווה ובהתפעלות ומצביעים עליהם ואומרים, אשרי רבו שלימדו תורה כדברי חז"ל זה מקדש את שם שמים ברבים. ...יעזרנו השי"ת נותן התורה שנזכה כולנו למילוי בקשתנו ותפילתנו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

  הנה האמת הנצחית מול האוירה הכפרנית המוחדרת ע"י משרד החינוך – דהיינו משרד השמד. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה-ישנה החודרת לתוך מחנינו, של הדחקת סיפורי מסירות נפש אמיתיים של כל הדורות שעליהם גדלו כל הדורות להלכה ולמעשה, ונשמעת הטענה ש[ח"ו] לא לספר זאת לפחות בגיל הרך משום שזה אכזריות במקרה הגרוע (של קלקול האומר) או שלפחות זה קשה הבנה לגיל הרך (במקרה שהאומר לא נתקלקל לגמרי), ולצערינו הרב טענה זו הולכת ותופסת מקום בלבותינו בפרט אצל החרדים יותר ויותר, ולא חלי ולא מרגיש שזוהי דרך הרסנית שמגיעה מאפיקורוסים גמורים ומקומות פסולים ביותר. הם דורשים מהחרדים לא לספר על בריאת העולם ע"י הקב"ה, דור המבול, דור הפלגה, אברהם אבינו, חנה ושבעת בניה, מעשה דר' אמנון ממגנצא, יציאת מצרים, ועקידת יצחק, וכו' הרי עוד יתכן שיגיע היום והם ידרשו שלא לבאר את פרשת קריאת שמע, על פי פירוש חז“ל 'בכל נפשך' – אפילו הוא נוטל את נפשך!

  ובתוך עמנו אנו יושבים ואין אנו מנותקים מהנעשה והמתרחש בארצנו בשנים האחרונות, הגמ' אומרת שהעוון הגדול ביותר שאין לו כפרה רק מיתה, זה עוון חילול השם, וידועים דברי רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה שעל עוון חמור זה ישנו רק דרך הצלה אחת והוא קידוש השם גדול, המכפר על חילול שמו יתברך. אנו חיים בתקופה שכבוד שמים מחולל ר"ל בראש כל חוצות, פורקי עול בלבושים שונים רודפים את התורה ואת לומדיה; שבת קדשנו נרמסת ונדרסת ברגל גאוה בהיקף
  חמור ביותר וחסר תקדים; מזייפי היהדות ומסלפיה באמצעות מקום המשפט, שם הרשע פוגעים, בכל היקר והקדוש לנו מדורי דורות, ובכללם חילול המקום הקדוש ביותר שממנו לא זזה שכינה מעולם; פגעי הטכנולוגיה הורסים כל חלקה טובה ומטמאים את פלטרין של מלך; השכם והערב נשמעים דברי חירוף וגידוף ר"ל, וכולנו החרדים מהקטרוגים ח"ו על עם ישראל בארץ הקודש השרוי בסכנות חמורות.

  …בשעה קשה זו לישראל יש חיוב על המנהלים/ת והמחנכים/ת של צאן קדשים דור העתיד דורו של משיח, לתרום את חלקם בהרמת כבוד שמים וקידוש השם שיכפרו ויגנו על כלל ישראל, וזאת על ידי מתן חינוך "תורתי אמיתי" לילדי ישראל, אותם הם מחנכים ומעצבים כשותפים להקב"ה ביצירת האדם ובבניית קומתם ודמותם הרוחנית.

  החינוך שלנו מושרש ונטוע עמוק במסורת עתיקת יומין שקיבלנו מסיני דור אחר דור מאבותינו ורבותינו, הוא קידוש השם הגדול בעולם, למראה רבבות רבבות ילדי חמד, בהם גם רבים המגיעים ממשפחות המנותקים מכל זיק של יהדות, שתולים בחצרות בית ד', אלו הם בתי הספר כפי שנאמר במ"ר, עד שכל רואיהם מביטים עליהם בגאווה ובהתפעלות ומצביעים עליהם ואומרים, אשרי רבו שלימדו תורה כדברי חז"ל זה מקדש את שם שמים ברבים.

  …יעזרנו השי"ת נותן התורה שנזכה כולנו למילוי בקשתנו ותפילתנו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

  הרם קרן ישראל עמך... |
  הגב