צריכת הגז הטבעי מתמר רשמה שיא של כל הזמנים

דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2018.
רווחי השותפות בחציון הראשון של 2018 עמדו על כ-152 מיליון דולר לעומת סך של כ-138 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד – עלייה של כ- 10%. הגידול ברווח נובע בעיקר משערוך תמלוגים המגיעים לשותפות מהמאגרים כריש ותנין, אשר קוזז עם הירידה בחלקה של השותפות בהכנסות ממאגר תמר, עם מכירת 9.25% מאחזקותיה לתמר פטרוליום, בחודש יולי 2017.
בהתאם, רווחי השותפות במהלך הרבעון השני של שנת 2018, עמדו על כ- 63 מיליון דולר, לעומת כ- 59 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות השותפות (בניכוי תמלוגים) לרבעון השני של שנת 2018 הסתכמו לסך של כ- 92.7 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 123.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נטו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר ממימוש חלק מזכויות השותפות במאגר תמר וכן מעליית שיעור תמלוגי העל שמשלמת השותפות.
במהלך החציון הראשון של שנת 2018 שילמו שותפי תמר למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-392.3 מיליון שקל.
תוצאות השותפות מצביעות על המשך מגמת העלייה בביקושים לגז טבעי מתמר: במהלך הרבעון השני לשנת 2018 נרשמה עלייה של כ-4% בביקושים לגז לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והיקף האספקה עמד על BCM 2.6 (לעומת BCM 2.5 ברבעון המקביל אשתקד) – שיא במכירות הגז הטבעי מתמר ברבעון השני של השנה, מאז החלה ההזרמה למשק, במרץ 2013.

העלייה בביקושים לגז טבעי מתמר נרשמה הן בסקטור ייצור החשמל והן בסקטור התעשייתי, בישראל ובירדן. עלייה זו בביקושים לגז טבעי צפויה להימשך, ונראה כי שנת 2018 תסתיים עם נתוני צריכת גז טבעי של למעלה מ-BCM 11.
במקביל, ממשיכה דלק קידוחים, יחד עם שותפיה במאגר "לוויתן" לקדם במרץ את פיתוח המאגר:
בימים האחרונים סיימה אוניית הקדיחה Ensco DS-7 את השלמת קידוח ההפקה לוויתן 4, והיא ממשיכה בדרכה להשלים את קידוחי ההפקה לוויתן 3, 5 ו-7. אוניית הנחת הצנרת Audacia סיימה לאחרונה להניח את כלל צנרת הגז הטבעי והקונדנסט בים. האנייה עזבה את חופי ישראל ותשוב בהמשך להתקנת ציוד תת-ימי נוסף.
אוניית הנחת הצנרת Lorelay מניחה בימים אלו את צינורות ה-MEG (נוזל ה-Anti-freeze) מהאסדה – לבארות ההפקה שבשדה.
למעלה מ-60% מהפרוייקט כבר הושלם, וכבר במהלך חודש דצמבר ייצא בסיס האסדה – ה-jacket, להפלגה מטקסס לחופי ישראל. במהלך ינואר 2019 יונח בסיס האסדה על קרקעית הים בקצה המדף היבשתי, ומספר חודשים אחר-כך יגיעו גם יתר חלקי האסדה, ויונחו על בסיסה.
פרוייקט לוויתן ממשיך להתקדם על פי לוחות הזמנים, וגז טבעי צפוי להיות מוזרם למשק הישראלי כבר בסוף שנת 2019.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "הביקושים לגז טבעי במשק הישראלי ממשיכים לעלות, ואספקת הגז מתמר נמצאת בשיאה. בתוך כשנה יצטרף למשק הגז הישראלי גם מאגר הגז הענק לוויתן, אשר יאפשר לנו לעמוד בכל הביקושים לגז טבעי במשק הישראלי וכן לספק גז טבעי ישראלי לשכנותינו. עבודות הפיתוח במאגר לוויתן מתקדמות במרץ, אנו עומדים בלוחות הזמנים ובתקציב לקראת הגעת הגז הראשון לישראל כבר בסוף 2019.".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.