צריכת הגז הטבעי מתמר רשמה שיא של כל הזמנים

• הרווח הנקי לרבעון עמד על כ-74 מיליון דולר, וכ-226 מיליון דולר במהלך התקופה
• במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018 שילמה דלק קידוחים תמלוגים של כ-138 מיליון ₪ לקופת המדינה
• פיתוח לוויתן מתקדם כמתוכנן, ואספקת גז למשק הישראלי ולמדינות האזור צפויה עד סוף שנת 2019
• מתנהלים מגעים עם ממשלת קפריסין לקידום פיתוח מאגר אפרודיטה
דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2018.
מדובר ברבעון שיא במכירות הגז הטבעי והקונדנסט מתמר, אשר עלו בכ-7.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמדו על כ-BCM 2.8. גם במהלך התקופה נרשם שיא חדש במכירות הגז הטבעי והקונדנסט, ואלו עמדו על BCM 7.8 (עלייה של כ-4%).
העלייה בביקושים לגז טבעי נרשמה הן בסקטור ייצור החשמל והן בסקטור התעשייתי, בישראל ובירדן. עלייה זו בביקושים צפויה להימשך גם במהלך הרבעון הקרוב, ושנת 2018 עתידה להסתיים עם צריכת גז טבעי משקית של למעלה מ-BCM11.
הכנסות השותפות (בניכוי תמלוגים) לרבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו לסך של כ- 99.5 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 91.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מיוחסת לעלייה במכירות הגז הטבעי והקונדנסט מתמר.
על אף העלייה במכירות עמדו רווחי השותפות במהלך הרבעון השלישי של 2018 על כ- 74 מיליון דולר, לעומת כ- 617 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מרישום ארועים חד פעמיים ברבעון המקביל אשתקד, ביניהם רישום רווחי מכירת 9.25% מאחזקות השותפות בתמר – לתמר פטרוליום (בגינה נרשם רווח של כ- 567 מיליון דולר), וכן מעלייה בשיעור תמלוגי-העל שמשלמת השותפות החל מראשית שנת 2018.
רווחי תשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדו על כ-226 מיליון דולר, ובמהלכה שילמה דלק קידוחים למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-138.1 מיליון שקל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.