קבינט הדיור יתכנס: הגבלות חדשות על רוכשי דירה להשקעה מעל 800 אלף

ביום שני הקרוב יתכנס קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר יאיר לפידלישיבה מכרעת. על הפרק – אישור תוכנית הפחתת המע"מ שעוררה סערה בימים האחרונים ואף גררה את התפטרותו של בכיר באוצר. במסגרת הישיבה גם תעלה הצעה חדשה המתייחסת לרוכשי דירות להשקעה.

ההצעה המלאה לקבינט הדיור כוללת הרחבת הזכאים להטבת המע"מ והגבלות חדשות על רוכשי דירה להשקעה מעל סכום של 800 אלף שקל. במקביל, הצעת החלטה אחרת שתעלה לדיון ועוסקת בתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה מעניקה בפעם הראשונה עדיפות לפרויקטים במסגרת התחדשות עירונית.

על פי הצעת ההחלטה שנשלחה לכל חברי קבינט הדיור, נעשו מספר שינויים בנוסח תוכנית הפחתת המע"מ לרוכשי דירה ראשונה. מדובר בעיקר בשינויים המתייחסים לאוכלוסיית היעד שתוכל להינות מההטבה. כך, נוספו גם זוגות שאינם נשואים ומשפחות חד הוריות. בנוסף, גם רווקים מעל גיל 35 יוכלו ליהנות מההטבה וכך גם נכים. עוד סעיף חשוב הוא שלא די בעובדה שהזכאים אינם מחזיקים דירה בבעלותם כעת, ההטבה לא תחול על מי שהחזיק בעבר בבעלות על דירה או ביצע עסקה וביטל אותה. השירות הצבאי של אחד מבני הזוג עדיין תקף גם בנוסח הסופי אך אליו הוספו גם שירות לאומי ושירות אזרחי. התייחסות היועץ המשפטי להחלטה זו דנה ארוכות בסוגייה ומאשררת את היתכנותה המשפטית.

עוד שתי נקודות חשובות בהצעה זו – את הדירה שתירכש באמצעות ההטבה לא ניתן יהיה למכור במשך 5 שנים אולם יהיה ניתן להשכירה. מי שלא יעמוד בתנאי ההטבה, יידרש להחזיר למדינה את גובה ההטבה בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה, וקנס פיגורים. תקציב התוכנית עומד על 2 מיליארד שקל לשנת תקציב מלאה וזאת בתנאי שהתוכנית תעמוד בציפיות הביקוש ולא תחרוג ממנו.

כאמור, עוד על פי הצעת המחליטים, ידונו חברי הקבינט גם בהצעה להטיל פיקוח על משכירי השכירות בשוק החופשי ובהצעה לחייב רוכשי דירה להשקעה להגיש דו"ח הכנסות שנתי ולהצהיר על מקורות ההון של הרכישה. ההצעה המתייחסת לרוכשי דירה להשקעה מתייחסת לדירות שיירכשו החל מסכום של 800 אלף שקל. הצעה זו תחייב את תיקון תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון). על פי דברי ההסבר להצעה מדובר בצעד שהוא חלק מ"המגמה להרחבת חובת הדיווח ועל מנת לסייע בהתמודדות עם תופעת ההון השחור".

עוד על סדר יומו של הקבינט ביום שני הקרוב, תוכנית התמריצים לרשויות מקומיות להוצאת מספר גדול של היתרי בנייה. התוכנית קובעת כי רשות מקומית תהיה זכאית למענק של בין 7,000 שקל ל-9,000 שקל על כל יחידת דיור נוספת שתקבל היתר. החישוב ייעשה על פי ממוצע הוצאת היתרי הבנייה בשנים האחרונות והמענק יתקבל על ההפרש בין הממוצע לבין המספר בפועל. התוכנית מתמרצת גם את הרשויות לאשר פרויקטים במסגרת התחדשות עירונית, אם בפינוי בינוי או תמ"א 38 כאשר מענק לכל היתר בתחום זה יעמוד על בין עשרת אלפים שקל ל-12 אלף שקל לכל יח"ד. מדובר בפעם הראשונה שהמדינה מתמרצת רשויות לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית ומפרידה בניהם לבין פרויקטים רגילים.

"המענק עבור יחידות דיור בהתחדשות עירונית יהיה גבוה יותר וזאת על מנת לעודד את תהליכי הציפוף והתחדשות השכונות הותיקות", כך על פי דברי ההסבר של ההצעה. עוד במסגרת החלטה זו, גם הערים עימן נחתמו הסכמי הגג יזכו להעדפה בגובה המענק. תקציב הצעה זו עומד על 146 מיליון שקל לשנת 2014 בלבד ו-120 מיליון שקל ב-2015 ו-2016.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.